Název: Historie Louňovic pod Blaníkem.
Další názvy: History of Louňovice pod Blaníkem.
Autoři: Zemanová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Velímský, Filip
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2972
Klíčová slova: klášter;Tábor;rod Skuhrovských;Karel Adam Lev z Říčan;pražské arcibiskupství
Klíčová slova v dalším jazyce: monastery;Tábor;family Skuhrovských;Charles Adam Lion of Říčan;Prague archbishopric
Abstrakt: V této práci je zmapován historický vývoj obce Louňovice pod Blaníkem od 12. století do roku 1925. Prvním majitelem této obce byl ženský premonstrátský klášter, který za husitských válek zničili táborité. Následovala správa města Tábora. Dalšími významnými majiteli byli členové rodu Skuhrovských a Karel Adam Lev z Říčan. Posledním důležitým majitelem bylo pražské arcibiskupství.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis is mapped historical development of the small town Louňovice pod Blaníkem from 12 century to 1925. The first owner this small town was the female Premonstratensian Monastery, which during the Hussite Wars taborite destroyed. This was followed by administration of Tábor. Other major owner were member of the family Skuhrovských and Charles Adam Lion of Říčan. Last important owner was Prague archbishopric.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zemanova - Historie Lounovic pod Blanikem.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce926,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemnanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce376,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2972

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.