Title: Historie Borské věznice od jejího založení po popravu generála Píky
Other Titles: The history of Bory prison since of her founding after the execution of general Píka
Authors: Hůlová, Alena
Advisor: Fronk, Václav
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2974
Keywords: vězeňství;humanizace;trestnice Bory;věznice;Heliodor Píka;vykonstruovaný proces;první justiční vražda
Keywords in different language: penitentiary;humanization;Bory prison;prison;Heliodor Píka;artificial process;first judicial murder
Abstract: Borská věznice se nachází na okraji Plzně a patří mezi významné stavební historické památky. Stala se prvním vězeňským ústavem vybudovaným v monarchii na základě pokrokových myšlenek ve vězeňství a ve druhé polovině 19. století se zařadila mezi jedno z největších trestních zařízení v Čechách. Hlavním cílem je vytvoření uceleného přehledu historie českého vězeňství, s pohledem do kontextu obecného vývoje vězeňství, z hlediska prolínání etap a uvedení souvislostí ovlivňujících vznik a vývoj plzeňské trestnice. Dílčím cílem této práce je dále poskytnout kontextuální náhled do dějin borské trestnice, od prvních návrhů na její stavbu, přes realizaci výstavby, zahájení provozu, seznámení s činností jednotlivých oddělení a s výkonem trestu. V období dějin věznice na Borech se stala v padesátých letech nečekaná první justiční vražda na území socialistického Československa, což bylo pro plzeňskou věznici nezvyklé, protože se zde doposud nepopravovalo. Třetí část je věnovaná této události a zabývá se životem generála Píky od jeho narození, přes studentská léta, vojenské cesty a diplomatické úspěchy. Dalším cílem, který tato práce bude sledovat je přiblížení událostí první justiční vraždy v socialistickém Československu a jejích důsledků na pozdější vývoj společnosti. Přiblížím tragický osud, okolnosti kolem popravy, situaci ve společnosti a následnou generálovu úspěšnou rehabilitaci.
Abstract in different language: Bory Prison is situated on the outskirts of Plzeň and belongs to outstanding historical buildings. It became the first prinson institution that was built up on the basis of progressive ideas in the second half of the 19. century and ranked among the greatest prisons in Bohemia. The first approach of my work was getting acquainted with a history of Czech imprisonment and punishment in the context of current imprisonment development and establishing issues that have influenced Plzeň Prison. The main aim of my work was drawing of coherent picture of Plzeň Prison history: beginning from the first designs of the building, building realization, starting of the run, getting acquainted with working of particular sections and execution of punishment, ending with exexution of general Píka. There was the first unexpected miscarriage assassination on the territory of socialist Czechoslovakia in 1949: in historical period of Bory Prison, that was unusual in Plzeň. The third part of my work deals with the life of general Píka: his birthday, student years, military missions and diplomatic successes. It describes his tragic destiny, circumstances concerning his execution, state of a society and his final successful rehabilitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HISTORIE BORSKE VEZNICE -.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Hulova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce772,26 kBAdobe PDFView/Open
Hulova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Hulova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce481,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.