Název: Polní maršál Radecký a potlačení revoluce v Itálii, 1848-1849
Další názvy: Field Marshal Radetzky and the Suppression of the Revolution in Italy, 1848 - 1849
Autoři: Osladil, Václav
Vedoucí práce/školitel: Skřivan, Aleš
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2977
Klíčová slova: rakouské císařství;Josef Václav Radecký;habsburská monarchie;1848;1849;Itálie;Karel Albert;Sardinské království
Klíčová slova v dalším jazyce: austrian empire;Josef Václav Radetcký;habsburg monarchy;1848;1849;Italy;Karel Albert
Abstrakt: Název mé bakalářské práce je Polní maršál Radecký a potlačení revoluce v Itálii, 1848-1849. Práce se zabývá rolí maršála Radeckého v úloze nejvyššího vrchního velitele císařských sil na Apeninském poloostrově a zároveň prezentuje jednotlivé fáze války. Cílem práce je především analýza role polního maršála a samotného průběhu války. Tento konflikt vedl k udržení italských pozic pod císařskou správou.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of my Bachelor Thesis is Field Marshal Radetzky and the Suppression of the Revolution in Italy, 1848 - 1849. The work is concerned with personality of Masrshal Radetzky in a role of Supreme Commander of imperial forces on Italian Peninsula and particular phasis of war. Most important objective of the Thesis is to analyse role of Field Marshal and itself development of war. This conflict leads to preserve italian areas under serve of imperial administration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce929,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Osladil_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce844,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Osladil_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Osladil_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2977

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.