Název: Vztah muže a ženy v kramářské světské písni a jeho reflexe v současnosti.
Další názvy: Relation between man and women in broadside ballad and his reflection in present.
Autoři: Krpálková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Woitsch, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2981
Klíčová slova: kramářská píseň
Abstrakt: Cílem je : -zjistit, jakým způsobem je vztah muže a ženy autory kramářských písní zpracován -strukturální analýza textů kramářských písní ze sbírky Národního muzea -zkoumání odsahové složky a složky formální.
Abstrakt v dalším jazyce: A bachelor degree work deals with a collection of secular broadsheets with a male-female relation theme; these songs are part of the National Museum Prague Library collection. The work main aims are to find out more about the way the broadside ballad authors interpret a relation between a man and a woman, and to examine the content part of compositions. The work is divided into four parts. The innitial chapters focus on existing research in the field of broadside ballad production, and on their historical development in Europe and Bohemia. Following chapters describe a broadside ballad in general. They focus on the most important characteristics of ballads, their function, authors, themes, distributors, and printing works that produced these songs.The broadsheet production is sorted out according to main subjects; these chapters also describe an influence of censorship on contents, function, and further existence of the ballads. In the second part the collected ballad compositions are sorted into four groups according to their subjects and further analysed. The final chapter focuses on a linguistic form of the ballads. The bachelor work also features a literature list and a picture supplements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vztah muze a zeny v kramarske svetske pisni a jeho reflexe v soucasnosti.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Michaela_Krpalkova.pdfPosudek vedoucího práce161,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).BP_Michaela_Krpalkova.pdfPosudek oponenta práce161,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).BP_Michaela_Krpalkova.pdfPrůběh obhajoby práce161,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2981

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.