Title: Péče o mláďata u primátů - ekologický a sociální kontext
Other Titles: The care of cubs of primates - environmental and sociological context
Authors: Sedláčková, Anna
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Vančata, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2983
Keywords: primáti;nemateřská péče;sociální struktura skupiny;helper;mládě
Keywords in different language: primates;helper;nonmaternal care;social structure of the group;infant
Abstract: U primátů existuje nemateřská péče o mládě - helperství. Je to koncept, podle kterého se o mládě ve skupině stará jiný člen než jeho rodiče.(Obvykle je to sourozenec nebo ostatní samice bez vlastních potomků.). Toto chování je ovlivněno mnoha faktory - sociální strukturou skupiny, životním prostředím, dostupností zdrojů potravy. Tato práce popisuje v první části repodukční strategii, sociální strukturu skupin a ekologii primátů. Ve druhé části se detailněji zabývám různými formami helperství na konkrétních příkladech primátů.
Abstract in different language: In primates, there is a type of nonmaternal care of the infants. It is a proces, when other members of group take care about the infants besides the parents. It may be usually siblings of the infant or other adult female withouth their own offsprings. This behavior is influenced by many factors ? social structure of the group, the environment, availability of food sources. This thesis describes the strategy of reproduction, the social structure in groups and the ecology of primates, in the first part. In the second part, there is a detail comparation of various forms of helpers in primates.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A.Sedlackova - BP.pdfPlný text práce488,54 kBAdobe PDFView/Open
Sedlackova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Sedlackova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Sedlackova0001.pdfPrůběh obhajoby práce41,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.