Název: Péče o mláďata u primátů - ekologický a sociální kontext
Další názvy: The care of cubs of primates - environmental and sociological context
Autoři: Sedláčková, Anna
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Vančata, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2983
Klíčová slova: primáti;nemateřská péče;sociální struktura skupiny;helper;mládě
Klíčová slova v dalším jazyce: primates;helper;nonmaternal care;social structure of the group;infant
Abstrakt: U primátů existuje nemateřská péče o mládě - helperství. Je to koncept, podle kterého se o mládě ve skupině stará jiný člen než jeho rodiče.(Obvykle je to sourozenec nebo ostatní samice bez vlastních potomků.). Toto chování je ovlivněno mnoha faktory - sociální strukturou skupiny, životním prostředím, dostupností zdrojů potravy. Tato práce popisuje v první části repodukční strategii, sociální strukturu skupin a ekologii primátů. Ve druhé části se detailněji zabývám různými formami helperství na konkrétních příkladech primátů.
Abstrakt v dalším jazyce: In primates, there is a type of nonmaternal care of the infants. It is a proces, when other members of group take care about the infants besides the parents. It may be usually siblings of the infant or other adult female withouth their own offsprings. This behavior is influenced by many factors ? social structure of the group, the environment, availability of food sources. This thesis describes the strategy of reproduction, the social structure in groups and the ecology of primates, in the first part. In the second part, there is a detail comparation of various forms of helpers in primates.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A.Sedlackova - BP.pdfPlný text práce488,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Sedlackova0001.pdfPrůběh obhajoby práce41,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2983

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.