Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDušková, Veronika
dc.contributor.editorRendl, Jan
dc.date.accessioned2018-07-19T06:56:23Z-
dc.date.available2018-07-19T06:56:23Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationRENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 6-7. ISBN 978-80-261-0789-7.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0789-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29841
dc.identifier.urisvk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
dc.description.abstractMatematické modely popisující proces srážení krve (hemokoagulaci) se vyvíjejí paralelně s biologickými znalostmi o procesu srážení krve a vychýzejí ze soudobých vědomostí. Vlastní proces srážení krve je velmi časoprostorově složitý. Jelikož při něm dochází k chemické přeměně velkého množství látek, jsou v mnoha případech přijímána určitá zjednodušení - např. počet a vzájemná interakce hemokoagulačních faktorů. Z hlediska matematického přístupu lze modely hemokoagulace rozdělit do dvou hlavních skupin: 1) modely tvořeny systémem obyčejných diferenciací rovnic (ODR), které se zabývají jen lokálním časovým vývojem koncentrace jednotlivých látek a jejich vzájemným působením, 2) modely popsané systémem parciálních diferenciálních rovnic (PDR), jež zkoumají vznik a chování krevní sraženiny v prostoru, popř. v důsledku protékající krve. Tato práce se zabývá matematickým popisem procesu srážení krve a jeho numerickou simulací v prostředí softwaru Matlab. S využitím teorie reakční kinetiky jsou dva vybrané matematické modely odvozeny a numericky řešeny.cs
dc.description.sponsorshipPříspěvek byl podpořen interním grantem SGS-2016-038 ZČU v Plzni.cs
dc.format2 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectsrážení krvecs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectreakční kinetikacs
dc.titleMatematické modelování procesu srážení krvecs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedmathematic modellingen
dc.subject.translatedblood clottingen
dc.subject.translatednumeric simulationen
dc.subject.translatedMatlaben
dc.subject.translatedreaction kineticsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duskova.pdfPlný text369,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.