Název: Torzní kmitání vysokorychlostního pohonu kolejového vozidla
Autoři: Halama, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: RENDL, Jan ed. Studentská vědecká konference: bakalářské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, květen 2019, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 10-11. ISBN 978-80-261-0789-7.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29843
svk.fav.zcu.cz/download/sbornik_svkb_2018.pdf
ISBN: 978-80-261-0789-7
Klíčová slova: matematické modelování;metoda konečných prvků;kolejová vozidla;pohonné jednotky
Klíčová slova v dalším jazyce: mathematic modelling;finite element method;rolling stock;drive units
Abstrakt: Práce se zabývá modelováním torzního kmitání hřídelových soustav metodou konečných prvků. Předpokládá se stálý záběr ozubených kol bez ztráty kontaktu. Jsou setaveny dva lineární matematické modely popisující torzní kmity pohonné jednotky p a pohonné jednotky s kontaktem kolo - kolejnice k. Matematické modely jsou využity pro stanovení základních dynamických vlastností pohonu a dále je zkoumán vliv kinematických úchylek v ozubení zubových vazeb na torzní dynamiku pohonu.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy
Studentská vědecká konference 2018-bakalářské studijní programy

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Halama_P.pdfPlný text2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29843

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.