Title: Modelování a simulace silničních vozidel se zaměřením na pohony
Other Titles: Road vehicle modeling and simulation focused on propulsion
Authors: Muchna, Zdeněk
Advisor: Čermák, Roman
Referee: Vlček, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2987
Keywords: modelování;simulace;pohon;dynamika;klikový mechanismus;spalovací motor;motor s protiběžnými písty;FEV Virtual Engine
Keywords in different language: modelling;simulation;propulsion;dynamics;crankshaft mechanism;combustion engine;horizontal opposed twin-cylinder engine;FEV Virtual Engine
Abstract: Bakalářská práce se zabývá stručnou rešerší v oblasti pohonného ústrojí silničních vozidel a popisuje trendy v jeho vývoji. Dále je vysvětleno dynamické vyvážení a provedena ukázka simulace dynamiky klikového ústrojí dvouválcového spalovacího motoru s protiběžnými písty v softwaru FEV Virtual Engine. Závěrem je zhodnocen přínos simulačního programu v konstrukci spalovacích motorů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a research in the powertrain road vehicles and describes the trends in its development. Aftewards, the dynamic balance is explained and the sample of simulation of cranktrain dynamic is performed in FEV Virtual Engine software on example of horizontal opposed twin cylinder engine. Finally, it evaluates the benefits of simulation in the design of combustion engines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdenek_MUCHNA.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Muchna.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Muchna.pdfPosudek oponenta práce744,05 kBAdobe PDFView/Open
Muchna.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.