Název: Modelování a simulace silničních vozidel se zaměřením na pohony
Další názvy: Road vehicle modeling and simulation focused on propulsion
Autoři: Muchna, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Oponent: Vlček, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2987
Klíčová slova: modelování;simulace;pohon;dynamika;klikový mechanismus;spalovací motor;motor s protiběžnými písty;FEV Virtual Engine
Klíčová slova v dalším jazyce: modelling;simulation;propulsion;dynamics;crankshaft mechanism;combustion engine;horizontal opposed twin-cylinder engine;FEV Virtual Engine
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá stručnou rešerší v oblasti pohonného ústrojí silničních vozidel a popisuje trendy v jeho vývoji. Dále je vysvětleno dynamické vyvážení a provedena ukázka simulace dynamiky klikového ústrojí dvouválcového spalovacího motoru s protiběžnými písty v softwaru FEV Virtual Engine. Závěrem je zhodnocen přínos simulačního programu v konstrukci spalovacích motorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a research in the powertrain road vehicles and describes the trends in its development. Aftewards, the dynamic balance is explained and the sample of simulation of cranktrain dynamic is performed in FEV Virtual Engine software on example of horizontal opposed twin cylinder engine. Finally, it evaluates the benefits of simulation in the design of combustion engines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zdenek_MUCHNA.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Muchna.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Muchna.pdfPosudek oponenta práce744,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muchna.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.