Title: Didaktická hra pro dopravní výchovu
Other Titles: Didactic game for traffic education
Authors: Zíka, Miroslav
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 33. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: didaktická hra;desková hra;dopravní výchova;škola
Keywords in different language: didactic game;board game;traffic education;school
Abstract: Vytvořená hra slouží jako didaktická pomůcka k předmětu dopraví výchova. Obsahuje modely dopravních prostředků a značek, které byly vytisknuty na 3D tiskárně, set kartiček s otázkami, set kartiček charakterů, herní pravidla, hrací desku a úložnou bednu. Jejím cílem je za pomocí hry, ve které hráči plní různé úkoly, rozvinout základní kognitivní znalosti ohledně pravidel dopravy, dopravních značek a povinnosti řidiče, cyklisty, chodce či jiného spoluúčastníka silničního provozu. Silniční pravidla jsou zde zjednodušena a popsána pomocí herních pravidel, přičemž v případě neporušení je hráč penalizován. Je vytvořen také základní set kartiček značených znakem „?“. Ty obsahují otázky, na které hráč v případě potřeby musí správně odpovědět. Odpověď na otázku lze zjisti pomocí přiloženého QR kódu nebo v herních pravidlech v sekci Otázky a odpovědi. Hra je ukončena, jestliže některý z hráčů jako první splní svůj úkol, který mu byl přidělen na začátku hry.
Abstract in different language: The created game serves as a didactical aid to the subject traffic education. Includes models of vehicles and brands that have been printed on a 3D printer, a set of question cards, a set of character cards, game rules, a board, and a storage box. Its goal is to play a game where players perform different tasks, develop basic cognitive knowledge about traffic rules, traffic signs and duties of the driver, cyclist and pedestrian or other road user. Road rules are simplified and described here by game rules, and in case of non-infringement the player is penalized. There is also a basic set of cards marked "?". These cards include questions that the player needs to answer correctly if necessary. You can find the answer to the question using the attached QR code or the game rules in the Questions & Answers section. The game will be completed if one of the players first realizes its task, which was allocated to him at the beginning of the game.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zika.pdfPlný text353,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.