Název: Vliv parametrů rozvoru podvozků a vzdálenosti čepů
Další názvy: Influences of Parameters on Wheelbase Chassis and Stud Distance
Autoři: Vasilečko, Filip
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Oponent: Krejčí, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2993
Klíčová slova: Šířka vozu;vnitřní a vnější zúžení;vzdálenost otočných čepů;rozvor podvozku;optimální hodnoty
Klíčová slova v dalším jazyce: Width of the train;inside and outside narrowing;stud distance;wheelbase chassis;the optimum value
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje vysvětlení základních pojmů k tématu práce, přehled kolejových vozů používaných pro regionální dopravu osob. Seznámení s postupy výpočtů vnějších a vnitřních zúžení při průjezdu obloukem, optimální vzdálenosti otočných čepů a návrh vlastního řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis includes an explanation of the basic concepts of the work, an overview of rail cars used for regional passenger transport. Introduction to methods of calculations of external and internal narrowing when passing a curve, the optimal stud distance and design of own solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Filip_Vasilecko.pdfPlný text práce7,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Vasilecko.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Vasilecko.pdfPosudek oponenta práce896,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vasilecko.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.