Title: Vliv parametrů rozvoru podvozků a vzdálenosti čepů
Other Titles: Influences of Parameters on Wheelbase Chassis and Stud Distance
Authors: Vasilečko, Filip
Advisor: Heller, Petr
Referee: Krejčí, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2993
Keywords: Šířka vozu;vnitřní a vnější zúžení;vzdálenost otočných čepů;rozvor podvozku;optimální hodnoty
Keywords in different language: Width of the train;inside and outside narrowing;stud distance;wheelbase chassis;the optimum value
Abstract: Bakalářská práce obsahuje vysvětlení základních pojmů k tématu práce, přehled kolejových vozů používaných pro regionální dopravu osob. Seznámení s postupy výpočtů vnějších a vnitřních zúžení při průjezdu obloukem, optimální vzdálenosti otočných čepů a návrh vlastního řešení.
Abstract in different language: Bachelor thesis includes an explanation of the basic concepts of the work, an overview of rail cars used for regional passenger transport. Introduction to methods of calculations of external and internal narrowing when passing a curve, the optimal stud distance and design of own solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Filip_Vasilecko.pdfPlný text práce7,47 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Vasilecko.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Vasilecko.pdfPosudek oponenta práce896,26 kBAdobe PDFView/Open
Vasilecko.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.