Název: Perzekuce jednoho selského rodu na Blanensku aneb příběh Josefa Hrazdíry st., Josefa Hrazdíry ml. a Josefa Hrazdíry nejml.
Další názvy: The persecution of a common-folk family situated in Blansko region, a reflection of the life story of Josef Hrazdíra senior, Josef Hrazdíra junior, and Josef Hrazdíra the youngest
Autoři: Hrazdíra, Radek
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29933
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: selský rod;perzekuce;komunismus;právní normy;orální historie
Klíčová slova v dalším jazyce: common-folk family;persecution;communism;legal norms;oral history
Abstrakt: Tato práce se zabývá kolektivizací zemědělství i vzestupem selských rodů. Těžiště práce představují životní osudy Josefa Hrazdíry, středního rolníka z Vilémovic, a jeho snahu soukromě hospodařit i po roce 1948. Práce se zaměřuje nejen na mikro historický rozměr životních osudů, ale zároveň zkoumá i dobové právní normy a jejich aplikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is concerned with collectivization of agriculture and the rise of common-folk houses. It deals with the life story of Josef Hrazdíra, a middle landowner from Vilémovice, and his attempts to keep his private farm after the year 1948. The thesis does not only describe the micro-historical view of the Hrazdíra family life story, but also simultaneously researches contemporary legal norms and their application.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 7, č. 1 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrazdira.pdfPlný text1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.