Title: Perzekuce jednoho selského rodu na Blanensku aneb příběh Josefa Hrazdíry st., Josefa Hrazdíry ml. a Josefa Hrazdíry nejml.
Other Titles: The persecution of a common-folk family situated in Blansko region, a reflection of the life story of Josef Hrazdíra senior, Josef Hrazdíra junior, and Josef Hrazdíra the youngest
Authors: Hrazdíra, Radek
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1.
Issue Date: 2017
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/11557
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: selský rod;perzekuce;komunismus;právní normy;orální historie
Keywords in different language: common-folk family;persecution;communism;legal norms;oral history
Abstract: Tato práce se zabývá kolektivizací zemědělství i vzestupem selských rodů. Těžiště práce představují životní osudy Josefa Hrazdíry, středního rolníka z Vilémovic, a jeho snahu soukromě hospodařit i po roce 1948. Práce se zaměřuje nejen na mikro historický rozměr životních osudů, ale zároveň zkoumá i dobové právní normy a jejich aplikaci.
Abstract in different language: The present thesis is concerned with collectivization of agriculture and the rise of common-folk houses. It deals with the life story of Josef Hrazdíra, a middle landowner from Vilémovice, and his attempts to keep his private farm after the year 1948. The thesis does not only describe the micro-historical view of the Hrazdíra family life story, but also simultaneously researches contemporary legal norms and their application.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 7, č. 1 (2017)
Roč. 7, č. 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrazdira.pdfPlný text1,25 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.