Název: Zo života gymnázií vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1944 – 1948
Zo života gymnázií vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1944 – 1948
Další názvy: From the life of grammar schools in selected towns of Eastern Slovakia between 1944 and 1948
Autoři: Ďurkovská, Mária
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 2.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/01/MEMO-2017_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29959
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: východní Slovensko;gymnázia;vzdělávací systém;školství
Klíčová slova v dalším jazyce: eastern Slovakia;grammar schools;educational system;schools
Abstrakt: Príspevok podáva obraz života šiestich vybraných gymnázií v troch mestách východného Slovenska – v Košiciach, Prešove a Levoči v rokoch 1944 – 1948. Pozornosť je venovaná problémom týchto gymnázií po skončení vojny (nielen materiálnym, ale problémom aj kvalifikácie učiteľov, ktorí zabezpečovali vyučovací proces). V práci sú poväčšine využité informácie z výročných správ, ktoré nám podávajú prehľad o počte žiakov, ich národnosti, náboženskom vyznaní atď. Súčasne si autorka všíma i mimoškolské aktivity a krúžky, ktoré na školách pôsobili.
Abstrakt v dalším jazyce: The article gives an overview of the existence of six selected grammar schools in three towns of eastern Slovakia – Košice, Prešov, and Levoča in years 1944 – 1948. It focused on problems of these grammar schools after WWII (not only material problems, but also problems of teacher qualification). Annual reports were used to provide the information about number of students, their nationalities, religions, etc. The author also discusses out-of-school activities of these schools.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 7, č. 2 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Durkovska.pdfPlný text1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.