Title: Zo života gymnázií vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1944 – 1948
Zo života gymnázií vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1944 – 1948
Other Titles: From the life of grammar schools in selected towns of Eastern Slovakia between 1944 and 1948
Authors: Ďurkovská, Mária
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 2.
Issue Date: 2017
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/01/MEMO-2017_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29959
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: východní Slovensko;gymnázia;vzdělávací systém;školství
Keywords in different language: eastern Slovakia;grammar schools;educational system;schools
Abstract: Príspevok podáva obraz života šiestich vybraných gymnázií v troch mestách východného Slovenska – v Košiciach, Prešove a Levoči v rokoch 1944 – 1948. Pozornosť je venovaná problémom týchto gymnázií po skončení vojny (nielen materiálnym, ale problémom aj kvalifikácie učiteľov, ktorí zabezpečovali vyučovací proces). V práci sú poväčšine využité informácie z výročných správ, ktoré nám podávajú prehľad o počte žiakov, ich národnosti, náboženskom vyznaní atď. Súčasne si autorka všíma i mimoškolské aktivity a krúžky, ktoré na školách pôsobili.
Abstract in different language: The article gives an overview of the existence of six selected grammar schools in three towns of eastern Slovakia – Košice, Prešov, and Levoča in years 1944 – 1948. It focused on problems of these grammar schools after WWII (not only material problems, but also problems of teacher qualification). Annual reports were used to provide the information about number of students, their nationalities, religions, etc. The author also discusses out-of-school activities of these schools.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 7, č. 2 (2017)
Roč. 7, č. 2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Durkovska.pdfPlný text1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.