Title: Využití senzorů v dopravní a manipulační technice
Other Titles: Using sensors in transport vehicles and handling machinery
Authors: Štěno, Jiří
Advisor: Horák, Jaromír
Referee: Barták, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2996
Keywords: senzory;autonomní manipulátory;řídící systém;automaticky řízené vozidlo;navigace
Keywords in different language: sensors;autonomous handling machinery;guidance system;automatic guided vehicles;navigation
Abstract: Bakalářská práce shrnuje druhy systémů pro automaticky řízená vozidla a manipulační techniku, dále se zabývá přehledem senzorů pro navigování. V konstrukční části byl proveden návrh jednoho z autonomních manipulátorů, konkrétně byl vypracován konstrukční návrh a navigační systém plošinového vozíku na přepravu přepravek. Vybraný navigační systém byl uveden do provozu na modelovém vozíku.
Abstract in different language: This bachelor thesis summarizes guidance systems for autonomous vehicles and handling machinery. Summary of sensors used for guidance is in the next part of the thesis. In the design part an automatic guided vehicle was designed, namely the autonomous cart for transporting industrial boxes. The chosen guidance system was put into operation on a model cart.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Steno.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Steno.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Steno.pdfPosudek oponenta práce857,31 kBAdobe PDFView/Open
Steno.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.