Title: Remake designu sportovního automobilu Lotus Seven
Other Titles: Design remake of sports car the Lotus Seven
Authors: Řanda, Jan
Advisor: Hynek, Martin
Referee: Klepáček, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2997
Keywords: sportovní automobil;design;Lotus Seven;3D model
Keywords in different language: sports car;design;Lotus Seven;3D model
Abstract: Práce se v úvodu zabývá designovým rozborem exteriéru i interiéru původních čtyř sérií vozu Lotus Seven. V další části práce jsou vytvořeny možné exteriérové varianty nástupce a následné vybrání varianty, která se dále zpracovává, z hlediska ergonomie, výhledu z vozu a bezpečnosti posádky. Cílem práce je detailní zpracování vybrané varianty.
Abstract in different language: Work is focused on the design analysis of exterior and interior the original four series car Lotus Seven. In the next section are created exterior options. Selected option is processed, both in terms of ergonomics, view from car and safety of the crew. The aim of this work is detailed processing of the selected variant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Randa.pdfPlný text práce9,87 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Randa.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Randa.pdfPosudek oponenta práce852,43 kBAdobe PDFView/Open
Randa.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.