Název: Remake designu sportovního automobilu Lotus Seven
Další názvy: Design remake of sports car the Lotus Seven
Autoři: Řanda, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hynek, Martin
Oponent: Klepáček, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2997
Klíčová slova: sportovní automobil;design;Lotus Seven;3D model
Klíčová slova v dalším jazyce: sports car;design;Lotus Seven;3D model
Abstrakt: Práce se v úvodu zabývá designovým rozborem exteriéru i interiéru původních čtyř sérií vozu Lotus Seven. V další části práce jsou vytvořeny možné exteriérové varianty nástupce a následné vybrání varianty, která se dále zpracovává, z hlediska ergonomie, výhledu z vozu a bezpečnosti posádky. Cílem práce je detailní zpracování vybrané varianty.
Abstrakt v dalším jazyce: Work is focused on the design analysis of exterior and interior the original four series car Lotus Seven. In the next section are created exterior options. Selected option is processed, both in terms of ergonomics, view from car and safety of the crew. The aim of this work is detailed processing of the selected variant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Randa.pdfPlný text práce9,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Randa.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Randa.pdfPosudek oponenta práce852,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Randa.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2997

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.