Katedra podnikové ekonomiky a managementu / Department of Bussiness Administration and Management

Kolekce


Recent Submissions

Pavlák, Miroslav , Petrů, Naděžda , Blažek, Lukáš
Innovation activities at start-ups as an instrument of their competitiveness

The presented article analyzes the implementation process of innovation model within start-ups; and identifies key success factors of start-ups in a competitive environment. The attention is also paid to the internationalization of Czech start-ups. The theoretical part is aimed at general is...

Zárubová, Lucie , Švecová, Lenka
Is volunteering a way how students get the practice?

The paper discusses the topic of the volunteering. The motivation of volunteers consists of several motivators, which are individually different. The motivator of students can be to acquire the practice to current focus of study. Is volunteering linked to training for future careers?&#x...

Taušl Procházková, Petra , Vallišová, Lucie
Požadované znalosti, dovednosti a kvalifikace v souvislosti s nástupem a rozvojem společnosti 4.0 – systematická literární rešerše

Vacek, Jiří , Dvořáková, Lilia , Černá, Marie , Horák, Jakub , Caha, Zdeněk , Machová, Veronika
Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0

Objective of the project TAČR – TL02000136 „Knowledge-intensive services sector adaptation to the conditions of Society 4.0“ is to develop methodics for SMEs in tertiary sector adaptation to conditions of Society 4.0. This publication together with the study by Procházková Taušl ...

Černá, Marie , Velíšková, Veronika
Use of controlling tools for business processes optimization

Controlling is taken as the discipline influencing effectiveness and competitiveness of business units. Controlling offers tools daily used by managers of the companies who ensure this way smooth running of all business activities, mainly planning, controlling and management. Objective of this&#x...