Katedra podnikové ekonomiky a managementu / Department of Bussiness Administration and Management

Kolekce


Recent Submissions

Vacek, Jiří , Dvořáková, Lilia
Knowledge intensive SMEs in transition to Society 4.0: Evidence from the Czech Republic

The dawn of the Society 4.0 driven by the exponential growth of disruptive technologies of Industry 4.0 is reinforcing the role of knowledge intensive services. The paper aims to attract attention of the broader community to the project findings and outcomes related to adaptation&#...

Čížek, Petr , Zemanová, Veronika
Perceived Usefulness of Various Types of Customer Feedback Viewed by Managers of SMEs in the Czech Republic

The article consists of preliminary research on different approaches to customer feedback on a product and its perceived usefulness. The research was conducted by sending a web questionnaire to selected managers of SMEs. The results show that there is a statistically significant positiv...

Ircingová, Jarmila , Tlučhoř, Jan , Gangur, Mikuláš
Srovnání přístupů ke správě a strategii rozvoje nemovitostí ve vlastnictví obcí

The paper deals with the comparison of approaches to the real estate management in selected municipalities of the Czech Republic. Individual municipalities can choose different ways of property management from ad hoc management by the mayor to outsourcing of administration to an&...

Černá, Marie , Hejduková, Pavlína , Ibl, Jindřich
Daně v praktických aplikacích

Kutlák, Jiří
Strategie řízení věkově různorodé pracovní síly v podnikové praxi v České republice se zaměřením na generaci Z

The dissertation thesis deals with the management of age-diverse workforce in business practice in the Czech Republic with a focus on the generation Z. The work applies a simultaneous type of mixed research, where quantitative and qualitative research methods are applied simultaneously. ...