Katedra podnikové ekonomiky a managementu / Department of Bussiness Administration and Management

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Vacek, Jiří , Špicar, Radim , Sova Martinovský, Václav
Projektový management: cvičebnice

Pavlák, Miroslav , Novotný, Jiří , Vacek, Jiří
Základy podnikání

Kutlák, Jiří , Taušl Procházková, Petra
Komuinikace CSR aktivit: CSR reporting

This paper focuse on CSR reporting. The aim of this paper is to discuss several aspects influencing the CSR reporting in details and get more precisely information regarding CSR reporting topic in general. Firstly, there is a theoretical part aimed at general explanation...

Sova Martinovský, Václav
Cloud computing: vývoj a současný stav

This article introduces the area of cloud computing with emphasis on businesses and organizations. It includes research of published papers on topic of cloud computing based on metaanalysis and SLR. Summary of relevant advantages both from the user and provider perspective ...

Černá, Marie
Hodnocení informačních rizik vybraných subjektů podnikatelské sféry

The dissertation deals with the issue of information risk management. It contains theoretical and practical findings of this area. Information risk management is currently described by various ways. The selected approach depends on the area of interest, specialization and experience of the&#...