Články / Articles (KPM) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24
Kutlák, Jiří , Taušl Procházková, Petra
Komuinikace CSR aktivit: CSR reporting

This paper focuse on CSR reporting. The aim of this paper is to discuss several aspects influencing the CSR reporting in details and get more precisely information regarding CSR reporting topic in general. Firstly, there is a theoretical part aimed at general explanation...

Sova Martinovský, Václav
Cloud computing: vývoj a současný stav

This article introduces the area of cloud computing with emphasis on businesses and organizations. It includes research of published papers on topic of cloud computing based on metaanalysis and SLR. Summary of relevant advantages both from the user and provider perspective ...

Matušková, Alena , Nosková, Marta
Názory obyvatel Plzně na projekt Plzeň: Evropské hlavní město kultury 2015 rok poté

The article discusses the resident´s attitudes towards the Pilsen – European Capital of Culture 2015 project. The evaluation was made more than half a year after the end of the event. Based on the survey, whose respondents were residents of the city of Pilsen, thre...

Kumar, Alok
Process-based project proposal risk management

We all are aware of the organizational omnipresence. Projects within the organizations are ubiquitous too. Projects achieve their goals successfully if they are planned, scheduled, controlled and implemented well. The project lifecycle of initiating, planning, scheduling, controlling and implem...

Jermář, Milan
Osobnostní hodnotové preference a organizační kultura

The paper focuses on exploration of desired organizational culture of future potential managers. It introduces the concept of investigations in which attention was devoted to analyzing the important features of an organizational culture that respondents mentioned as suitable for their ...

Vacek, Jiří
Průmysl 4.0 a společenskovědní výzkum

The contribution is based on the desk research of exponentially growing number of publications devoted socio-economic issues related to Industry 4.0. The growing interest in Industry 4.0 is documented by growing interest in documents with this keyword in Google searches. The brief intro...

Taušl Procházková, Petra
Entrepreneurial ecosystem insights: case study

Nosková, Marta
Regional economic effects of the european capital of culture project: the use of input-output analysis

The topic of economic effects of culture has become very popular recently. Particularly in connection with the European Capital of Culture, various studies examining economic impacts or me...

Vacek, Jiří , Ircingová, Jarmila , Ťavodová, Miroslava
Vztah teorie a praxe v současném vysokém školství

The paper summarizes the discussion at the panel session „Relation between theory and practice in contemporary higher education” at the Business Trends conference organized by the Faculty of Economics of the University of West Bohe...

Egerová, Dana , Lančarič, Drahoslav , Eger, Ludvík , Savov, Radovan
Perspectives of talent management: evidence from czech and slovak business organisations

Despite the growing attention being paid to talent management in the literature, little empirical research has been conducted on applying talent management in various organisations, particularly in small and medium-sized enterprises. Therefore, our empirical survey examines talent management practices ...

Taušl Procházková, Petra
Podnikatelský inkubátor jako nástroj podpory malého a středního podnikání

The paper focuses on the problem of business incubator as a tool of support of small and medium size enterprises. Small and medium size entrepreneurs represent a very important group of business subjects in the world economy which fights a number of issues. Most&#...

Jermář, Milan
Rozvoj znalostního potenciálu firem: inspirace pro management lidských zdrojů

Goal of this paper is to notify of the research which was focused on demands in the area of knowledge potential development of firms. Knowledge as a part of companies’ ...

Egerová, Dana , Mužík, Jaroslav
Aplikace metody Delphi při expertním stanovení faktorů ovlivňujících efektivnost e-learningu ve vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích

The paper is focused on human resource development in small and medium-sized enterprises (SMEs) and on effective using of e-learning for employee training. The Delphi method has been used to identify factors influencing effectiveness of e-learning implementation for employee tr...

Kopek, Rudolf
Podmínky přechodu účetnictví veřejné správy z peněžní na akruální bázi

The International Federation of Accountants recommends a transition of all accounting units in the public sector to the accrual basis and issues International Public Sector Accounting Standards to support the new concept. Accounting in the Czech public administration is based&#...

Taušl Prochazkova, Petra
Various perspectives on entrepreneuship education: emerging trends in entrepreneurship support

The importance of entrepreneurship has boomed in several last decades. Currently, the new age of entrepreneurship is discussed a lot. The new age is primarily connected to innovation and technological trends. There are no doubts that entrepreneurship and its support has got into th...

Egerová, Dana
Talent v organizačním prostředí - teoretické přístupy a implikace pro talent management

Despite the growing importance of talent management as an important tool to gain competitive advantage its practical realization in organisations is still not to be very effective. One of the reasons is the sparse theoretical background for talent management. Without a consensus on ...

Lukáš, Ladislav , Hofman, Jiří
Analýza nesplacených pohledávek pomocí Markovových řetězců - případová studie

The paper uses existing Markov chain theory to analyze problem of claim payment delayed process, which serves to estimate a distribution of paid/unpaid claims after payment due. Payment condition patterns and timing of claim payments play significant role in financial management. First,...

Jermář, Milan
Spolupráce v sítích a psychologická smlouva

The paper deals with the characteristics of psychological contract in collaboration between people in networks. Some differentiating features of cooperation in networks are defined. The main typologies of psychological contracts are presented. By comparing the features of cooperation in networks ...

Duchková, Věra , Hofman, Jiří
Specifika managementu kvality v malém stavebním podniku

The article describes the implementation of the quality management system in the small company. The attention is focused on public sector orders, financial support and purchasing. The key sections deal with special characteristics of the quality management system in the small com...

Ircingová, Jarmila
Ohlédnutí za konferencí Trendy v podnikání 2012

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24