Název: Údržba a bezpečnost kolejových vozidel
Další názvy: Maintenance and safety of rolling stock
Autoři: Panocha, Michal
Vedoucí práce/školitel: Duník, Miroslav
Oponent: Kohl, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3003
Klíčová slova: spolehlivost;životní cyklus;údržba;degradace strojních součástí;porucha;bezpečnost kolejových vozidel;analýza SWOT
Klíčová slova v dalším jazyce: reliability;life cycle;maintenance;degradation of mechanical equipment;fault;safety of rolling stock;SWOT analysis
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje podklady o teorii údržby a bezpečnosti kolejových vozidel. Dále obsahuje analýzu pracoviště údržby kole-jových vozidel včetně návrhu na optimalizaci pracoviště. Půdorysné zobrazení pracoviště bylo zpracováno pomocí softwaru Microsoft Visio. Cílem práce je zhodnotit stávající pracoviště údržby kolejových vozidel a zpracovat návrh na nové.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor sheet provides materials of the theory of maintenance and safety of rolling stock. Also It contains an analysis of workplace maintenance of rolling stock including a proposal to optimize the workplace. Layout of workplace was processed using Microsoft Visio. The aim of bachelor sheet is to evaluate of existing workplace for maintenance of rolling stock and prepare a proposal for a new one.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_2011-12.pdfPlný text práce6,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Panocha.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Panocha.pdfPosudek oponenta práce996,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Panocha.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3003

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.