Název: Technické prostředky při těžbě a přepravě dřeva
Další názvy: Technical means for loging and transport of timber
Autoři: Drnec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Oponent: Vlček, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3005
Klíčová slova: těžba dřeva;manipulace se dřevem;harvestor;hydraulický jeřáb
Klíčová slova v dalším jazyce: loging;manipulation of timber;harvester;hydraulic crane
Abstrakt: Náplní této závěrečné práce v rámci bakalářského studijního programu B 2301 Strojní inženýrství se zaměřením na dopravní a manipulační techniku na katedře konstruování je nahlédnutí do problematiky v oblasti manipulace se dřevní hmotou. A to od místa pokácení stromu uprostřed těžko přístupného přírodního terénu do přístupného místa na zpevněné odvozní cestě.Vzhledem k tomu, že se veškerá manipulační technika stále vyvíjí, byla provedena rešerše manipulačních prostředků používaných pro manipulaci se dřevem od počátků těžby dřeva do současné doby.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this thesis in the Bachelor's B 2301 mechanical engineering with a focus on transport and handling technology in the Department of Machine Design is the inspection into the issue in the field of handling ofwood mass. And from the place of felling a tree in the middle of the natural terrain to hardly accessible places on paved main forest road. All handling equipment is still evolving, the search was carried out at facilities used for handling of timber from the early logging to the present.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Drnec.pdfPlný text práce17,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Drnec.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Drnec.pdfPosudek oponenta práce818,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drnec.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3005

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.