Katedra teorie práva / Department of Theory of Law

Kolekce


Recent Submissions

Šejvl, Michal
Fundamental Rights in Czechoslovakia between 1920 and 1938: Their Doctrinal Theorizing and Judicial Application

The article presents an overview of the problem of fundamental rights during the First Czechoslovak Republic and focuses especially on the role played by the fundamental rights catalogue of the 1920 Czechoslovak Constitutional Charter. Section 2 presents the 1920 catalogue itself, methods&#x...

Cvrček, František , Novák, František , Beran, Karel , Dostalík, Petr , Urban, Michal , Hatina, Viktor , Šejvl, Michal
Elektronizace výuky práva

Brezina, Peter
KMENT, Vojtěch. Elektronické právní jednání: analýza s důrazem na využití elektronického podpisu a elektronické pečeti podle práva EU, České republiky a Německa. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-814-8.

Šejvl, Michal
Když se práva berou vlažně: Přímá aplikace katalogu základních práv z Ústavní listiny v judikatuře prvorepublikového Nejvyššího správního soudu

This article analyzes case­law of Czechoslovak Supreme Administrative Court between 1921 and 1938 to find out, whether this court directly applied the 1920 Czechoslovak Constitutional Charter catalogue of fundamental rights. For the purposes of this article, direct application covers situations w...

Mucha, Ivan
Nestabilita

The article deals with the developments in modern western society that have influenced the formation of the world civilisation. It points out that the promotion of western cultural patterns was uneasy. Instability as the state of the contemporary civilisation is marked by the loss&...