Katedra výpočetní a didaktické techniky / Department of Computing and Didactic Technology

Kolekce


Recent Submissions

Tichý, Jaromír , Vrbík, Václav , Lovasová, Vladimíra
Využití Wordu a screen-readeru při studiu jazyků u prakticky a úplně nevidomých

Tichý, Jaromír
Návrh a evaluace vhodných psychologicko-didaktických postupů kurzu internetu se zaměřením na prakticky nebo úplně nevidomé uživatele výpočetní techniky

The thesis is called Psychological aspects of the movement teaching on websites with a screen reader. The main goal of the research is a proposal and and evaluation of a course. With a help of this course blind people would learn to move on the Internet with the...

Frank, Filip
Ověření rozvoje algoritmické složky informatického myšlení za využití blokového programovacího prostředí Scratch

The dissertation focuses on the development of the algorithmic component of computational thinking. The main objective was to determine how students, without prior teaching or experience, would handle a testing set of tasks. The testing set included tasks with gradually increasing difficulty...

Moc, Pavel
Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů

Programming of computer-controlled machines is currently the domain of secondary schools with a technical focus, where it is taught as part of preparation for future careers. In the coming years, however, it is possible to expect a significant increase in the use of robotics n...

Pospíšilová, Linda
ELEKTRONICKÉ PORTFOLIO JAKO NÁSTROJ ROZVOJE AUTONOMIE A JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VE VÝUCE ODBORNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA

The thesis deals with the development of autonomous learning in the field of language competence in university students using the ePortfolio Mahara tool. To achieve this goal, a Learning Cycle was designed, piloted and further researched based on an extensive literature review covering&...