Title: Diagnostický rozbor zapalovací a vstřikovací soustavy vozidla
Other Titles: Diagnostic analysis of ignition and injection system of the vehicle
Authors: Rous, Jakub
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Němec, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3012
Keywords: zapalování;přímé vstřikování;nepřímé vstřikování;diagnostika;spalovací motor;osciloskop;svíčky
Keywords in different language: ignition;direct injection;indirect injection;diagnostics;combustion engine;oscilloscope;spark plug
Abstract: Tato práce je zaměřena na diagnostický rozbor jednotlivých částí zapalovací a vstřikovací soustavy vozidla. Popis možných závad a jejich odhalení. Je zde krátce zmíněn i historický vývoj spalovacích motorů, diagnostiky a systémů zapalování a vstřikování.
Abstract in different language: This thesis is focused on the diagnostic analysis of the ignition and fuel injection system of the vehicle. Description of possible defects and their detection. There is also briefly mentioned the historical development of the internal combustion engines, the diagnostic, the ignition and fuel injection system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balakarska_prace_Jakub_ROUS_2012.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Rous.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Rous.pdfPosudek oponenta práce898,42 kBAdobe PDFView/Open
Rous.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.