Název: Diagnostický rozbor zapalovací a vstřikovací soustavy vozidla
Další názvy: Diagnostic analysis of ignition and injection system of the vehicle
Autoři: Rous, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Oponent: Němec, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3012
Klíčová slova: zapalování;přímé vstřikování;nepřímé vstřikování;diagnostika;spalovací motor;osciloskop;svíčky
Klíčová slova v dalším jazyce: ignition;direct injection;indirect injection;diagnostics;combustion engine;oscilloscope;spark plug
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na diagnostický rozbor jednotlivých částí zapalovací a vstřikovací soustavy vozidla. Popis možných závad a jejich odhalení. Je zde krátce zmíněn i historický vývoj spalovacích motorů, diagnostiky a systémů zapalování a vstřikování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the diagnostic analysis of the ignition and fuel injection system of the vehicle. Description of possible defects and their detection. There is also briefly mentioned the historical development of the internal combustion engines, the diagnostic, the ignition and fuel injection system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Balakarska_prace_Jakub_ROUS_2012.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Rous.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Rous.pdfPosudek oponenta práce898,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rous.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.