Název: Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia
Další názvy: Testing of Skola OnLine application using Visual Studio
Autoři: Javorský, Václav
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Krása, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3027
Klíčová slova: Visual Studio 2012;Microsoft;web applications;ASP.NET;testy softwaru;zátěžové testy;web performance tests;stress tests;data driven testing;team foundation server;SQL server;IIS;Coded UI test
Klíčová slova v dalším jazyce: Visual Studio 2012;Microsoft;web applications;ASP.NET;software tests;load tests;web performance tests;stress tests;data driven testing;team foundation server;SQL server;IIS;Coded UI test
Abstrakt: Práce je koncipována do několika částí. Kapitoly 2 a 3 jsou především teoretické a mají za cíl čtenáře v rychlosti zasvětit do vybraných pojmů v oblasti testování software a seznámit ho také s prostředím Microsoft Visual Studio 2010 a jeho možnostmi. Kapitola 4 pojednává o aplikaci Škola OnLine a o jejích klíčových charakteristikách z pohledu testování a o některých technických detailech. Další kapitoly jsou již zaměřeny prakticky. Pátá kapitola zahrnuje návrh testů vzhledem k možnostem prostředí VS2010 i samotné aplikace. Šestá kapitola popisuje implementaci navržených testů a sedmá pak jejich vyhodnocení. Osmá kapitola zmiňuje testovací software, který by mohl posloužit jako alternativa k VS2010.
Abstrakt v dalším jazyce: This presented study is structured into eight different sections. Following the introduction, the chapters 2 and 3 contain mostly of theoretical contents and are aimed at inducting the reader quickly into the environment and features of Microsoft Visual Studio 2010. The fourth chapter deals with the application of Skola OnLine, its key characteristics in terms of testing, and some other technical details. The remaining chapters are rather practical. The fifth part includes a proposal of tests for both the environment VS2010 and the application itself. Chapter 6 describes the implementation of suggested tests, only for the seventh section to assess them. The eighth and final chapter concludes by listing some testing software that could be used an alternative to VS2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TestovaniAplikaceSkolaOnLineSVyuzitimVisualStudio-DP-Javorsky.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08N0034Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce395,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08N0034Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce327,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A08N0034Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce175,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3027

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.