Název: Implementace vybraných metod pro plánování úloh v RTOS MicroC/OS-II
Další názvy: Implementation of selected methods for task scheduling in RTOS MicroC / OS-II
Autoři: Svoboda, František
Vedoucí práce/školitel: Dudáček, Karel
Oponent: Pešička, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3031
Klíčová slova: rate monotonic scheduling;deadline monotonic scheduling;early deadline first;least laxity first;real-time
Klíčová slova v dalším jazyce: rate monotonic scheduling;deadline monotonic scheduling;early deadline first;least laxity first;real-time
Abstrakt: Práce se věnuje základním vlastnoste Real-time OS. Vlastnosti demonstruje na RTOS $\mu$C/OS-II. Dále se věnuje čtyřem vybraným plánovacím algoritmům, které jsou implementovány do $\mu$C/OS-II. Práce byla otestována na portu systému pro mikrokontroler Renesas H8S2633F. CD-ROM obsahuje kódy s implementovanými algoritmy, potřebný software pro mikrokontrolér a návod na zprovoznění.
Abstrakt v dalším jazyce: Implementation of selected methods for task scheduling in RTOS $ \mu $C/OS-II This work describes how to change task scheduling in $ \mu $C/OS-II operating system. This work also shows what is need in Real-time operation system. Scheduling methods are created for the pure code RTOS. The port's examples for ( x86 / Renesas microcontroller H8S2633F ) are written in C and processor-specific assembly language. The CD-ROM contains source code for the port and above mentioned examples.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Extended_Scheduling_uCOSII_F_Svoboda.pdfPlný text práce724,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0034Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce390,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0034Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce538,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0034Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce233,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3031

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.