Title: Metody zpracování ERP signálů
Other Titles: Methods for ERP signal processing
Authors: Petrman, Pavel
Advisor: Mautner, Pavel
Referee: Vařeka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3038
Keywords: EEG;evokované potenciály;zpracování signálu;zpracování analogového signálu;DTW;dynamic time warping;mapování časové osy;souhrnný průměr
Keywords in different language: EEG;event-related potentials;signal processing;analog signal processing;DTW;dynamic time warping;grand average
Abstract: Tato diplomová práce popisuje implementaci algoritmu Dynamic Time Warping pro korekci časové latence jednotlivých komponent záznamu evokovaných potenciálů. Hlavní motivací práce je zlepšit výsledky vyhodnocení záznamů ERP dat poskytnutím lepší metody průměrování, díky které budou lépe zobrazeny signifikantní elementy v zaznamenaných datech. V úvodu práce je nastíněna problematika vyhodnocování záznamů evokovaných potenciálů a objasněna motivace pro korekci proměnlivé časové latence jednotlivých komponent, popsány známé metody korekce proměnlivé latence a standardní programové prostředky pro zpracovávání záznamů EEG. Po teoretickém úvodu je objasněna volba metody Dynamic Time Warping. Metoda byla oproti popisu v literatuře upravena tak, že poskytuje dobré výsledky i pro data s malým odstupem signálu od šumu, a implementována jako zásuvný modul programu EEGLAB. Následují implementační detaily a popis funkcí programu. Závěr práce tvoří zhodnocení dosažených výsledků s popisem vlivu jednotlivých parametrů na charakter výsledku.
Abstract in different language: This master's thesis addresses the subject of processing of recorded event-related potential (ERP) data for the purposes of expert interpretation, namely the issue of averaging. Starting with a brief introduction to ERP averaging, the introductory part lists selected methods available that are used for processing of raw ERP data to achieve better results of averaging with discussion of feasibility of each method for purposes of this thesis. The method selected for implementation as a part of the thesis work, the Dynamic Time Warping method, is described in detail in following section with emphasis on modifications made to the method that greatly improve its usability and results. Follow a brief comment on selected implementation details and a commented summary of achieved results. The Dynamic Time Warping method, as promising as may sound in cited papers, proved to be of a very limited benefit when applied to general recording data that has not been processed in order to achieve good results. In this thesis an improved version of this method is proposed that improve results considerably and an implementation of this improved method is provided as a plug-in module for EEGLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Petrman-Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
A09N0096Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce305,55 kBAdobe PDFView/Open
A09N0096Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce288,49 kBAdobe PDFView/Open
A09N0096Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.