Název: Programový systém pro sledování cen komodit
Další názvy: Software system for tracking commodity prices
Autoři: Hauser, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Karel
Oponent: Dostal, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3051
Klíčová slova: programový systém;trh komodit;variabliní cena;informovat zákasníka;informování zákazníků
Klíčová slova v dalším jazyce: commodity market;market checker;volatile price;inform customer;programmatic system
Abstrakt: Dnes jsou více než kdy jindy zákazníci nuceni dávat si pozor na své výdaje. Stejně tak i na investice, které provádí. Tato práce pojednává o způsobu informování zákazníků o měnících se cenách. Primárním cílem práce je implementovat programový systém pro sledování cen komodit umožňující uživateli zvolit, o jaké komoditě (ceně) z jakého zdoroje si přeje být informován. Implementace bude natolik obecná, aby umožnila uživateli kontrolovat libovolný zdroj informace, který je definovaný variabliní cenou (devizový trh, akcie, atp.).
Abstrakt v dalším jazyce: Nowadays customers are forced to pay attention to costs they pay and to be careful about their investments also. This thesis describes the way how to inform customer about changing prices. The main aim is to implement programmatic commodity market checker that offers users (customers) to define about which commodity they want to be informed and from which particular source. The implementation will be generic enough to offer users possibility to check any volatile source defined by price (currency pairs, stocks, etc.).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HAUSER-DIP-Thesis.pdfPlný text práce523,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0037Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce277,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0037Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce613,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0037Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce169,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.