Title: Programový systém pro sledování cen komodit
Other Titles: Software system for tracking commodity prices
Authors: Hauser, Miroslav
Advisor: Ježek, Karel
Referee: Dostal, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3051
Keywords: programový systém;trh komodit;variabliní cena;informovat zákasníka;informování zákazníků
Keywords in different language: commodity market;market checker;volatile price;inform customer;programmatic system
Abstract: Dnes jsou více než kdy jindy zákazníci nuceni dávat si pozor na své výdaje. Stejně tak i na investice, které provádí. Tato práce pojednává o způsobu informování zákazníků o měnících se cenách. Primárním cílem práce je implementovat programový systém pro sledování cen komodit umožňující uživateli zvolit, o jaké komoditě (ceně) z jakého zdoroje si přeje být informován. Implementace bude natolik obecná, aby umožnila uživateli kontrolovat libovolný zdroj informace, který je definovaný variabliní cenou (devizový trh, akcie, atp.).
Abstract in different language: Nowadays customers are forced to pay attention to costs they pay and to be careful about their investments also. This thesis describes the way how to inform customer about changing prices. The main aim is to implement programmatic commodity market checker that offers users (customers) to define about which commodity they want to be informed and from which particular source. The implementation will be generic enough to offer users possibility to check any volatile source defined by price (currency pairs, stocks, etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HAUSER-DIP-Thesis.pdfPlný text práce523,28 kBAdobe PDFView/Open
A09N0037Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce277,8 kBAdobe PDFView/Open
A09N0037Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce613,17 kBAdobe PDFView/Open
A09N0037Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce169,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.