Název: Polohovací jednotka pro mikroskop
Další názvy: The Locating Unit for the Microscope
Autoři: Pohanka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Dudáček, Karel
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3052
Klíčová slova: polohovací jednotka;mikroskop;plošný spoj;akční členy
Klíčová slova v dalším jazyce: positioning unit;microscope;microcontroller;PCB;actuating devices
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit hardware a software polohovací jednotky pro mikroskop, která bude připevněna k manuálnímu polohovacímu mechanismu a bude ovládat motory automatického řízení. V práci je popsán teoretický výběr akčních členů, mikrokontroléru a ostatních integrovaných obvodů. Praktická část obsahuje návrh komunikace mezi mikrokonrolérem a osobním počítačem, návrh plošného spoje,firmware pro mikrokontrolér a uživatelské rozhraní pro osobní počítač. Součástí realizace bylo vytvoření testovací desky, na které byla testována činnost celé jednotky.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Diploma Thesis is to design and create hardware and software for Positioning unit for microscope. This unit will be fixed to manual locating mechanism and will control motors of automatic drive. Theoretic selection of actuators, microcontroller and other integrated circuits are described in this thesis. The practical part includes proposal of communication between microcontroller and personal computer, proposal of PCB design, firmware for microcontroller and user interface for personal computer. For the subject of investigation a test plate which served for testing correct functioning of the whole unit was created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0027Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce430,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0027Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce551,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0027Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce170,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3052

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.