Title: Polohovací jednotka pro mikroskop
Other Titles: The Locating Unit for the Microscope
Authors: Pohanka, Tomáš
Advisor: Dudáček, Karel
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3052
Keywords: polohovací jednotka;mikroskop;plošný spoj;akční členy
Keywords in different language: positioning unit;microscope;microcontroller;PCB;actuating devices
Abstract: Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit hardware a software polohovací jednotky pro mikroskop, která bude připevněna k manuálnímu polohovacímu mechanismu a bude ovládat motory automatického řízení. V práci je popsán teoretický výběr akčních členů, mikrokontroléru a ostatních integrovaných obvodů. Praktická část obsahuje návrh komunikace mezi mikrokonrolérem a osobním počítačem, návrh plošného spoje,firmware pro mikrokontrolér a uživatelské rozhraní pro osobní počítač. Součástí realizace bylo vytvoření testovací desky, na které byla testována činnost celé jednotky.
Abstract in different language: The aim of this Diploma Thesis is to design and create hardware and software for Positioning unit for microscope. This unit will be fixed to manual locating mechanism and will control motors of automatic drive. Theoretic selection of actuators, microcontroller and other integrated circuits are described in this thesis. The practical part includes proposal of communication between microcontroller and personal computer, proposal of PCB design, firmware for microcontroller and user interface for personal computer. For the subject of investigation a test plate which served for testing correct functioning of the whole unit was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
A10N0027Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce430,01 kBAdobe PDFView/Open
A10N0027Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce551,6 kBAdobe PDFView/Open
A10N0027Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce170,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.