2013

Kolekce


Recent Submissions

Skřivan, Aleš Sr.
Lukáš Novotný, Roman Kodet: Velká Británie a konference v Locarnu. Příspěvek ke studiu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2013, 248 pages.

Garaczi, Imre
Mit der ungarischen Nation in Mitteleuropa

Bulvasová, Alena
Interwar Segregation Policy in the Union of South Africa: Paving the Road to Apartheid

Koudela, Pál
A Brief History of Immigration Policy in the United States

Kodetová, Petra
The Events Connected With the Presence of the American Army in Western Bohemia in 1945