Title: Programové vybavení pro sestavování identikitů
Other Titles: Software for creating 3D identikits
Authors: Martínek, Petr
Advisor: Kolingerová, Ivana
Referee: Kunc, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3059
Keywords: identikit;deformace torjúhelníkové sítě;morfování;3D model lidké hlavy;freeform shape deformation
Keywords in different language: identikit;triangular mesh deformation;morfing;3D model of human head;freeform shape deformation
Abstract: Identikit je portrét člověka, který je vytvořen za účelem identifikace. V současné době se v policejní praxi používá identifikace pomocí 2D portrétů. Tato práce ukazuje možnosti využití 3D triangularizovaných modelů pro identifikaci, tedy pro tvorbu 3D identikitu. V textu jsou popsány možné metody tvorby 3D identikitů. Největší pozornost je věnována metodě Free-Form Shape deformation, která nejvíce vyhovovala požadavkům zadaného problému, potřebným úpravám této metody, její implementaci a otestování. Dále byly prozkoumány metody tvorby obočí a metoda tvorby vlasů. Programové vybavení klade důraz na jednoduchost ovládání a rychlost modelování. Programové vybavení bylo průběžně konzultováno s policií ČR.
Abstract in different language: An identikit is a portrait of a person created for a purpose of identifying him or her. Nowadays, the police use only 2D portrait identification. This thesis shows posibilities of using 3D triangulated models for identification, in the meaning of creating identikits. Possible methods for creating identikits are described in the text. The biggest attention is paid to the method of Free-Form Shape Deformation, which met best fulfilled the requirements of the problem, thereafter to the implementation and testing of this method. The methods for creating eyebrows and a method for creating hair were also consident. The resulting software solution was created with emphasis on simplicity of the user interface and modeling swiftness. The software has been repeatedly consulted witch the Police of Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martinek.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
A10N0021Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce323,6 kBAdobe PDFView/Open
A10N0021Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce618,49 kBAdobe PDFView/Open
A10N0021Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce201,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.