Název: Programové vybavení pro sestavování identikitů
Další názvy: Software for creating 3D identikits
Autoři: Martínek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kolingerová, Ivana
Oponent: Kunc, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3059
Klíčová slova: identikit;deformace torjúhelníkové sítě;morfování;3D model lidké hlavy;freeform shape deformation
Klíčová slova v dalším jazyce: identikit;triangular mesh deformation;morfing;3D model of human head;freeform shape deformation
Abstrakt: Identikit je portrét člověka, který je vytvořen za účelem identifikace. V současné době se v policejní praxi používá identifikace pomocí 2D portrétů. Tato práce ukazuje možnosti využití 3D triangularizovaných modelů pro identifikaci, tedy pro tvorbu 3D identikitu. V textu jsou popsány možné metody tvorby 3D identikitů. Největší pozornost je věnována metodě Free-Form Shape deformation, která nejvíce vyhovovala požadavkům zadaného problému, potřebným úpravám této metody, její implementaci a otestování. Dále byly prozkoumány metody tvorby obočí a metoda tvorby vlasů. Programové vybavení klade důraz na jednoduchost ovládání a rychlost modelování. Programové vybavení bylo průběžně konzultováno s policií ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: An identikit is a portrait of a person created for a purpose of identifying him or her. Nowadays, the police use only 2D portrait identification. This thesis shows posibilities of using 3D triangulated models for identification, in the meaning of creating identikits. Possible methods for creating identikits are described in the text. The biggest attention is paid to the method of Free-Form Shape Deformation, which met best fulfilled the requirements of the problem, thereafter to the implementation and testing of this method. The methods for creating eyebrows and a method for creating hair were also consident. The resulting software solution was created with emphasis on simplicity of the user interface and modeling swiftness. The software has been repeatedly consulted witch the Police of Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martinek.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0021Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce323,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0021Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce618,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0021Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce201,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.