Číslo 1 (2016) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Kumpera, Jan
„Rozrůzněná modernost“ – Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938) – Inter-War Modernism in the Collections of the Gallery of West Bohemia in Pilsen (1918–1934), Plzeň 17. 4. – 18. 9. 2016

Morávková, Naděžda
Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741), Argo, Praha, 2015, 832 s.

Breitfelder, Miroslav
I. kongres Czechoznawstwa polskiego, 24. – 26. října, Wroclaw

Řeháček, Karel
Anotace: Jan Pohl, Radnice. Kronika, Rokycany 1905 (reprint 2016)

Morávková, Naděžda
Mezinárodní odborná konference: Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války

Morávková, Naděžda
Nekrolog: za prof. PhDr. Vladimírem Brichtou, CSc.

Morávková, Naděžda
Jubileum: před deseti lety Plzeň ztratila jednoho ze svých nejvýznamnějších archivářů a historiků PhDr. Miloslava Bělohlávka

Němečková, Eva
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Jan ZELENKA a kol., Ženy a děti ve dvorské společnosti, Historický ústav, Praha 2015, 198 s.

Kilián, Jan
Marie Malivánková WASKOVÁ – Jaroslav DOUŠA (red.), Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788, Plzeň 2014, 888 s.

Saheb, Jan
Marginálie k dějinám západních Čech z let 1545–1568 v registrech korespondence olomouckých biskupů

The article in the form of sheets Edition makes nine bishops of Olomouc in the years 1545–1568 related to western Bohemia, contained in the extant registers sent correspondence.

Řeháček, Karel
Nelehké pronikání do „mužského“ světa: ženy na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni

Introduction of women into the academic and scientific world met with prejudices and misunderstanding of the major part of the society in the past. This trend was yet more evident in medicine than in other fields. It was most difficult to acquire university education in m...

Vacek, Josef
Sňatky ve farnosti Zbečno v poslední třetině 17. století

This paper focuses on a seasonal nature of weddings and wedding age of spouses in use period of the last third of the seventeenth century. As the main source we use lists of subjects of the Křivoklát dominion and Church register books of the parish of Zbečno.

Kónya, Peter
Zur Erneuerung der katholischen Kirche in den oberungarischen königlichen Freistädten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

Behenská, Radka
Jan Jeníšek z Újezda a na Svrčovci: život předbělohorského rytíře

The study focuses on life of the lesser nobleman Jan Jeníšek of Újezd and Svrčovec and it is defined in the context of both his bourgeoisie ancestors‘ acts and his successors who got promoted to aristocracy. The study thus reflects social increase and proprietorial growth ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14