Název: Interaktivní grafická aplikace pro platformu Android
Další názvy: Interactive graphical application for Android platform
Autoři: Janisch, Jaromír
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3068
Klíčová slova: Android;vývoj her;OpenGL;fyzika
Klíčová slova v dalším jazyce: Android;game development;OpenGL;physics
Abstrakt: Diplomová práce prozkoumává metody a vhodnost tvorby her pro platformu Android. Práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o potenciálu platformy z pohledu firem, vývovářů a uživatelů. Také popisuje několik knihoven a herních enginů použitelných pro vývoj her. Na základě získaných znalostí z první části je navrhnuta interaktivní hra. Druhá část práce vysvětluje celkovou kompozici aplikace a podrobně popisuje její moduly.
Abstrakt v dalším jazyce: The Master Thesis explores methods and suitability of making games on the Android platform. It is divided into two sections. The first section investigates the potential of the platform from the view of companies, developers and users. It also describes several libraries and game engines usable for game development. Based on the knowledge gained in the first part, an interactive game is designed. The second part explains the overall composition of the application and also describes its modules in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0077Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce385,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0077Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce417,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0077Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3068

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.