Název: KIVFS - Klient pro GNU/LINUX s použitím FUSE
Další názvy: KIVFS - Client for GNU/LINUX by using FUSE
Autoři: Jaroš, Přemysl
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Luboš
Oponent: Král, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3069
Klíčová slova: FUSE;Linux;distribuovaný souborový systém;ovladač;cache;offline operace
Klíčová slova v dalším jazyce: FUSE;distributed file system;driver;Linux;cache;offline operation
Abstrakt: Projekt KIVFS je nová implementace distribuovaného souborového systému. Cílem této diplomové práce je přidání cache a podpory offline operací pro ovladač, který je vyvíjen pro tento systém pro operační systém GNU/Linux v knihovně FUSE. V teoretické části jsou popsány základní principy cache, některé nezbyté algoritmy pro udržení konzistence a algoritmy pro výběr souboru k vyřazení z cache v případě nedostatku místa. Návrh a implementace těchto změn jsou popsány v praktické části, ta obsahuje také testy funkčnosti cache. Součástí práce je také otestování výkonnosti ve srovnání se starší verzí.
Abstrakt v dalším jazyce: Project KIVFS is the new implementation of distributed filesystem. The goal of this diploma thesis is to add cache and offline operation support to driver for KIVFS. The driver is to run on GNU/Linux operation system with FUSE library. In the theoretical part of this work are describe the basic principles operations of cache, some necessary algorithms to keep cache consistence and some algorithms for choose file for delete when cache is full. Design and implementation of the improvements is realized in the practical part, including testing of the cache functionality. This work also consists of benchmark for comparison to older version of driver.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A10N0072P.pdfPlný text práce690,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0072Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce431,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0072Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce387,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0072Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce168,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3069

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.