Název: Systém pro online testování jazykových znalostí
Další názvy: Online System for Assesment of Language Skills
Autoři: Kokoška, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Valdman, Jan
Oponent: Holý, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3071
Klíčová slova: hodnocení;online testování;jazykové znalosti
Klíčová slova v dalším jazyce: assessment;online testing;language skills
Abstrakt: Tato práce popisuje analýzu a vývoj části webové aplikace, která složí k vytváření a skládání testů se zaměřením na jazykové znalosti. Aplikace bude sloužit pro jazykovou školu. V první části této práce jsou popsány standardy, výhody a terminologie online testování, dále jsou zde porovnány významné online systémy pro testování znalostí. Druhá část práce je zaměřena na analýzu potřeb jazykové školy v souvislosti s výukou a hodnocením studentů. Další podkapitolou pak je vlastní realizace práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes the analysis and development of the web application, which serves for the creation and passing of tests focused on language skills. The application will be used for the language school. In the part chapter of this work the standards, terminology, types of questions and benefits of online testing are described, other significant online systems for testing knowledge are compared, too. The second part is focused on analyzing the needs of the school in context of teaching and evaluating students. Another subchapter engages in the actual implementation of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0077Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce640,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0077Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce344,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0077Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce193,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.