Title: Architektura a implementace webové hry pro více hráčů
Other Titles: Architecture and implementation of a web multiplayer game
Authors: Štěpánek, Martin
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Vaněček, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3078
Keywords: počítačové hry;game design;softwarová architektura;servisně orientovaná architektura;webová aplikace;.NET
Keywords in different language: videogames;game design;softwarová architektura;service-oriented architecture;webová aplikace;.NET
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové on-line hry pro více hráčů, vyvíjené jako studentský projekt na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Projekt s názvem Space Traffic má za cíl zlepšit povědomé o uvedené katedře mezi žáky středních škol a také prezentovat práci studentů. Tato práce zhodnocuje game design vyvíjené hry a navrhuje změny a vylepšení. Také předkládá softwarovou architekturu hry jako modulární webové aplikace, založené na technologii Microsoft .NET. Její klíčové elementy byly implementovány týmem studentů běhěm akademického roku 2011/2012. Tato práce se také zmiňuje o vybraných tématech, týkajících se počítačových her a game designu. V závěru práce uvádí návrhy a doporučení pro další pokračování projektu.
Abstract in different language: This thesis deals with design and implementation of web multiplayer online game developed as student project on Department of Computer Science and Engineering, University of West Bohemia in Pilsen. The project called Space Traffic aims to improve publicity of the said department among the high school students and also to present work of it's own students. This work reviews existing game design of developed game and proposes changes and improvements. It also presents base architecture of developed game as modular web application build on Microsoft .NET technology. Key elements of this architecture were implemented with team of students during the academic year 2011/2012. This work also mentions some selected topics about videogames and game design. At the end it provides suggestions and recommendations for further continuation of the project.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mstepanek-dp-2012.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
A10N0109Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce285,24 kBAdobe PDFView/Open
A10N0109Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce436,07 kBAdobe PDFView/Open
A10N0109Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce190,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.