Název: Architektura a implementace webové hry pro více hráčů
Další názvy: Architecture and implementation of a web multiplayer game
Autoři: Štěpánek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Vaněček, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3078
Klíčová slova: počítačové hry;game design;softwarová architektura;servisně orientovaná architektura;webová aplikace;.NET
Klíčová slova v dalším jazyce: videogames;game design;softwarová architektura;service-oriented architecture;webová aplikace;.NET
Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové on-line hry pro více hráčů, vyvíjené jako studentský projekt na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Projekt s názvem Space Traffic má za cíl zlepšit povědomé o uvedené katedře mezi žáky středních škol a také prezentovat práci studentů. Tato práce zhodnocuje game design vyvíjené hry a navrhuje změny a vylepšení. Také předkládá softwarovou architekturu hry jako modulární webové aplikace, založené na technologii Microsoft .NET. Její klíčové elementy byly implementovány týmem studentů běhěm akademického roku 2011/2012. Tato práce se také zmiňuje o vybraných tématech, týkajících se počítačových her a game designu. V závěru práce uvádí návrhy a doporučení pro další pokračování projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with design and implementation of web multiplayer online game developed as student project on Department of Computer Science and Engineering, University of West Bohemia in Pilsen. The project called Space Traffic aims to improve publicity of the said department among the high school students and also to present work of it's own students. This work reviews existing game design of developed game and proposes changes and improvements. It also presents base architecture of developed game as modular web application build on Microsoft .NET technology. Key elements of this architecture were implemented with team of students during the academic year 2011/2012. This work also mentions some selected topics about videogames and game design. At the end it provides suggestions and recommendations for further continuation of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
mstepanek-dp-2012.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0109Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce285,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0109Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce436,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0109Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce190,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.