Název: Experimentální využití algoritmu AntNet v prostředí aktivních sítí
Další názvy: Experimental use AntNet algorithm in an active network
Autoři: Vacek, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Koutný, Tomáš
Oponent: Pešička, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3079
Klíčová slova: Programovatelné sítě;AntNet;Smart Active Node;SAN;Grade32;směrování horší cestou
Klíčová slova v dalším jazyce: Programmable-network;AntNet;Smart Active Node;SAN;Grade32;worse-path-routing
Abstrakt: Tato práce představuje experimentální použití algoritmu AntNet a možností směrovaní horší cestou. Algoritmus AntNet byl navržena pro IP sítě s využitím mobilních agentů pro získání výhod programovatelného prostředí. Upravil jsem algoritmus AntNet pro programovatelný síťový server s názvem Smart Active Node. Tento server se drží vzoru aktivních sítí. Jako experimentální realizaci Quality of Service, jsem modifikoval algoritmus AntNet pro hledání horších cest v síti. Teoreticky by mělo být možné přesměrovat datový tok bez real-timových potřeb na méně vytížené komunikační linky ke snížení celkového poměru zahazovaných paketů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents an experimental use of the AntNet routing algorithm to perform a so-called worse-path routing. The AntNet algorithm was proposed for IP networks with the use of Mobile Agents to benefit from a programmable environment. I adapted the AntNet algorithm for a programmable-network server called Smart Active Node. This server adheres to the paradigm of Active Networks. As an experimental implementation of Quality of Service, I modified the AntNet algorithm to find worse-routes in the network. In theory, this should make possible to re-route non-real time traffic to less-congested links to reduce an overall packet-drop ratio.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0112Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce912,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0112Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce815,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0112Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce165,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.