Title: Podpora vývoje webové hry pro více hráčů
Other Titles: Project support for web multiplayer game development
Authors: Vogl, Petr
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Holý, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3081
Keywords: podpora projektu;podpora komunity projektu;řízení projektu;vedení lidí;tvorba webových her
Keywords in different language: project support;project community support;project management;leadership;development of webgames
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá podporou vývoje webové hry pro více hráčů. Cílem této práce je navrhnout postup vývoje a určit vhodné nástroje pro podporu vývojářů i hráčů. Tato práce popisuje zásady tvorby webových a výukových her a metodiky pro řízení projektů. Prostřednictvím reálného projektu vývoje webové hry Space Traffic hodnotí tato práce úspěšnost zvoleného vývojového postupu a podpůrných nástrojů v akademickém prostředí. Dalším cílem této práce je vytvořit dostatečnou podporu pro ekosystém uvedeného projektu. Na konci této práce jsou uvedeny zkušenosti autora s řízením projektů a podpůrnými nástroji.
Abstract in different language: Master's thesis deals with the project support for multiplayer webgame development. The purpose of this thesis is to design a~development process and determine a~suitable supporting tools for developers and players. This thesis reviews and analyses the principles of the web-based and educational games and methodologies for managing projects. Using the Space Traffic webgame -- the real project, this paper evaluates the success of the chosen development process and supporting tools in the academic environment. Another purpose of this thesis is to create sufficient support for the ecosystem of the said project. At the end of this paper are presented the author's experience with project management and supporting tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master_thesis-Petr_Vogl-Podpora_vyvoje_webove_hry.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
A10N0115Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce295,87 kBAdobe PDFView/Open
A10N0115Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce313,79 kBAdobe PDFView/Open
A10N0115Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce196,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.