Title: Přehled webových mashupů
Other Titles: Overview of Web Mashups
Authors: Vrba, Josef
Advisor: Valdman, Jan
Referee: Matějka, Luboš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3082
Keywords: mashup;widget;web 2.0;long-tail problém
Keywords in different language: mashup;widget;web 2.0;long-tail problem
Abstract: Tato práce obsahuje informace o webový mashupech. Práce se zaměřuje na nástroje, které usnadňují tvorbu mashupů v enterprise prostředí. Práce obsahuje vzorový mashup, který kombinuje několik zdrojů dat. Tento mashup je implementován třemi různými způsoby za použití různých nástrojů. V závěru práce je zhodnoceno použití těchto nástrojů a reálná použitelnost v enterprise prostředí.
Abstract in different language: This thesis contains information about the web mashups. The thesis focuses on the tools that facilitate creation of mashups in enterprise environments. The thesis describes a sample mashup which combines several data sources. This mashup is implemented in three different ways using different tools. In the last part of the thesis, the usage and feasibility of these tools in enterprise environments is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova-prace.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
A10N0116Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce352,31 kBAdobe PDFView/Open
A10N0116Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce359,15 kBAdobe PDFView/Open
A10N0116Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce168,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.