Název: Přehled webových mashupů
Další názvy: Overview of Web Mashups
Autoři: Vrba, Josef
Vedoucí práce/školitel: Valdman, Jan
Oponent: Matějka, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3082
Klíčová slova: mashup;widget;web 2.0;long-tail problém
Klíčová slova v dalším jazyce: mashup;widget;web 2.0;long-tail problem
Abstrakt: Tato práce obsahuje informace o webový mashupech. Práce se zaměřuje na nástroje, které usnadňují tvorbu mashupů v enterprise prostředí. Práce obsahuje vzorový mashup, který kombinuje několik zdrojů dat. Tento mashup je implementován třemi různými způsoby za použití různých nástrojů. V závěru práce je zhodnoceno použití těchto nástrojů a reálná použitelnost v enterprise prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains information about the web mashups. The thesis focuses on the tools that facilitate creation of mashups in enterprise environments. The thesis describes a sample mashup which combines several data sources. This mashup is implemented in three different ways using different tools. In the last part of the thesis, the usage and feasibility of these tools in enterprise environments is evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova-prace.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0116Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce352,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0116Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce359,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0116Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce168,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.