Název: Výkonnostní optimalizace a bezpečnost EEG/ERP portálu
Další názvy: Performance optimization and security of EEG/ERP portal
Autoři: Pergler, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Papež, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3086
Klíčová slova: optimalizace databáze;objektově-relační mapování;ORM;Hibernate;Spring framework;Spring MVC;webové aplikace;EEG;ERP
Klíčová slova v dalším jazyce: database optimization;ORM;object-relational mapping;Hibernate;Spring framework;Spring MVC;web application;EEG;ERP
Abstrakt: Předmětem této práce je výkonová optimalizace a bezpečnost EEG/ERP portálu vyvíjeného na Katedře informatiky a výpočetní techniky. Portál slouží jako úložiště pro data a metadata získaná při výzkumných EEG měřeních. Teoretická část této práce ukazuje základní postupy pro optimalizaci databázového modelu, informace o objektově-relačním mapování spolu se způsobem použití nástroje Hibernate a zmiňuje časté problémy vyskytující se při navrhování datové vrstvy webových aplikací. V části zabývající se bezpečností jsou uvedeny nejrozšířenější bezpečnostní hrozby webových aplikací. Praktická část se zabývá především výkonovými problémy datové vrstvy EEG/ERP portálu. Dosažené výsledky jsou shrnuty a zhodnoceny a jsou navržena doporučení pro další zlepšení v oblasti datové vrstvy aplikace a v oblasti bezpečnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this paper is divided into two parts: the performance and the security of the EEG/ERP Portal which serves as a repository for data and metadata from EEG research and which is developed at the Department of Computer Science and Engineering. The theoretical part of this thesis introduces common patterns of database model optimization, an overview of object-relational mapping together with the use of the Hibernate tool, and common issues in the database layer of the web applications. In the security part most common security threats are mentioned in overall. The practical part focuses mainly on the performance issues of the database layer of the EEG/ERP Portal. The results are then summarized and evaluated and recommendations for further improvements of the data layer and security level are given.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Master Thesis.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0095Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce306,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0095Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce537,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0095Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3086

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.