Title: Řekni, kde ty lágry jsou. . . ? Případové studie nerealizovaných pracovně-výchovných táborů pro ženy v období nacistické okupace†
Other Titles: Tell Me, Where the Camps Are Gone. . . ? The Case Study of Two Unfinished WWII Work Education Camps for Women in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors: Tarant, Zbyněk
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 17 (2016), č. 1-2, s. 44-57.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/30883
ISSN: 1211-8109
Keywords: Protektorát Čechy a Morava;2. světová válka;totální nasazení;pracovně výchovné tábory;Běchovice;Terezín u Čejče;pracovně výchovné tábory pro ženy
Keywords in different language: Protectorate Böhmen und Mähren;World War II;labour conscription;labour education camps;Běchovice;Terezín u Čejče;Arbeitserziehungslager für Frauen
Abstract: S využitím doposud nepublikovaných dokumentů představuje tento článek dvě případové studie takzvaných Pracovně výchovných táborů pro ženy („Arbeitserziehungslager für Frauen“, FAEL) v období nacistické okupace, které nakonec s největší pravděpodobností nebyly zřízeny, ačkoliv jejich příprava postoupila do pokročilé fáze. Konkrétně se jedná o tábory v Běchovicích (FAEL Biechowitz) a v Terezíně u Čejče (FAEL Theresiendorf bei Tscheitsch). V rámci možností daných dostupností dokumentů se článek pokouší o popis průběhu přípravy obou táborů a možných důvodů pro zastavení této přípravy. Případové studie jsou zasazeny do širšího přehledu aktuálního stavu poznání problematiky táborů typu AEL na našem území.
Abstract in different language: Using previously unpublished documents, this article presents two case studies of the so-called Labour Education Camps for Women (“Arbeitserziehungslager für Frauen”, or FAEL) in the period of the WWII Nazi occupation. These two camps, namely FAEL Biechowitz and FAEL Theresiendorf bei Tscheitsch had likely never been established, despite the very advanced stage of their planning. In the limits given by the available document, this article attempts to describe the planning process and explain the possible reasons for cancelling the camp-project in both cases. These two case studies are contextualized by an overview of current state of knowledge about the issue of Labour education camps in the Protectorate and occupied Sudetenland.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KBS)
Číslo 1-2 (2016)
Číslo 1-2 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarant.pdfPlný text322,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.