Název: Využití počítačové simulace v řešení vybraných Appoloniových a Pappových úloh
Další názvy: Using computer simulation to solve selected apollonius’ and pappus’ problems
Autoři: Frank, Jan
Citace zdrojového dokumentu: ISVK FPE 2018: Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 20. června 2018 Plzeň, Česká Republika, s. 10-23.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30895
ISBN: 978-80-261-0828-3
Klíčová slova: počítačová simulace;kognitivní technologie;GeoGebra;badatelský přístup;Apolloniovy úlohy;Pappovy úlohy
Klíčová slova v dalším jazyce: computer simulation;cognitive technology;GeoGebra;research approach;Apollonius’ problems;Pappus’ problems
Abstrakt: Programy dynamické geometrie, jakým je například GeoGebra, představují ideální možnost aplikace kognitivních technologií v hodinách matematiky na základních a středních školách. Učiteli dávají možnost využít badatelský přístup k vyučování a řešit klasické matematické problémy inovativním způsobem s využitím moderních počítačových technologií. Příspěvek je věnován simulačním možnostem programu GeoGebra aktuální verze 6.0 v kontextu školské geometrie a využití počítačové simulace při řešení vybraných Apolloniových a Pappových úloh.
Abstrakt v dalším jazyce: The software of dynamic geometry GeoGebra is an ideal means of using cognitive technology in mathematics lessons at elementary and secondary schools. Teachers can use the research approach to teaching and can solve classical mathematical problems in an innovative way using modern computer technologies. The paper is devoted to simulation possibilities of software GeoGebra current version 6.0 in the context of geometry at school level and the use of computer simulation to solve selected Apollonius’ and Pappus’ problems.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:ISVK FPE 2018
ISVK FPE 2018

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frank.pdfPlný text1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30895

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.