Title: Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích
Other Titles: Teaching computer science and support of computational thinking by lego robot at high school
Authors: Frank, Filip
Citation: ISVK FPE 2018: Sborník příspěvků 8. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 20. června 2018 Plzeň, Česká Republika, s. 24-34.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30896
ISBN: 978-80-261-0828-3
Keywords: informatické myšlení;lego;legorobot;metodika
Keywords in different language: computational thinking;lego;legorobot;methodology
Abstract: Příspěvek se zabývá výukou informatiky a možnostmi podpory informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích. Zabývá se definováním informatického myšlení a podmínkami pro jeho podporu. Došlo k vysvětlení pojmu „legorobot“ a k navržení jeho možností, výhod a nevýhod využití ve výuce. Na závěr byla navržena metodika pro podporu informatického myšlení pomocí legorobotů. Tato metodika byla otestována na gymnáziu v Aši a výsledky popsány v případové studii.
Abstract in different language: The paper deals with the teaching of computer science and the possibility of support of computational thinking by usage of legorobots at high schools. It deals with the definition of computational thinking and the ways for its support. The paper explains the term "legorobot" and suggests its possibilieties, advantages and disadvantages during computer science lessons. Finally, paper tries to make methodology. Methodology suggests ways how to support computational thinking during computer science lessons by legorobots. This methodology was tested at high school at Aš and the results were described in a case study.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:ISVK FPE 2018
ISVK FPE 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frank2.pdfPlný text495,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.