Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKlatová, Eliškacs
dc.contributor.authorMarhounová, Annacs
dc.contributor.refereeTlučhoř, Jancs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:49Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:49Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier39772cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3090-
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na téma analýza spokojenosti zákazníků v Karlovarském kraji. Teoretická část se zabývá marketingovým výzkumem, výzkumem spokojenosti zákazníka a stručným popisem ubytovacích a stravovacích služeb. Praktická část obsahuje informace o Karlovarském kraji, jeho návštěvnících a významných městech tohoto kraje. Dále je v praktické části analyzována nabídka ubytovacích a stravovacích služeb. Na základě vyplněných dotazníků, byla provedena analýza spokojenosti zákazníků. Z výsledků této analýzy byla navrženy opatření na zlepšení a zvýšení spokojenosti zákazníků. Praktická část práce je doplněna důležitými tabulkami a grafy, které ilustrují zkoumanou problematiku.cs
dc.format59 s. (101 382 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectubytovací a stravovací službycs
dc.subjectlázeňstvícs
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků v Karlovarském krajics
dc.title.alternativeResearch of satisfaction of customers in the Region of Karlovy Varyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe project is focused on analysis of customer satisfaction in the Region of Karlovy Vary. The theoretical part deals with marketing research, research of customer´s satisfaction and short description of accommodation and catering services. The practical part includes information about the Region of Karlovy Vary, visitors and important towns in this Region. Based on these completed questionnaires was analyzed the customer´s satisfaction. From the results of this analysis were proposed measures to improve and increase customer´s satisfaction. The practical part is supplemented by relevant tables and graphs that illustrate the explored issues.en
dc.subject.translatedmarketing researchen
dc.subject.translatedcustomer satisfactionen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedaccommodation and catering servicesen
dc.subject.translatedspaen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce825,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova v.pdfPosudek vedoucího práce643,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova o.pdfPosudek oponenta práce673,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova o.PDFPrůběh obhajoby práce106,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.