Název: Trendy marketingu na Facebooku
Další názvy: Marketing trends on Facebook
Autoři: Král, Petr
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3096
Klíčová slova: sociální média;sociální sítě;Facebook;SEM;SEO;PPC
Klíčová slova v dalším jazyce: social media;social networks;Facebook;SEM;SEO;PPC
Abstrakt: Účelem této bakalářské práce je deskripce rychle se rozvíjejícího fenoménu ?sociálních sítí? se zaměřením na nástroje a metody, které inovativně sociální sítě využívají v současnosti (2011/2012) v marketingové komunikaci. Charakterizuje odlišnosti v této komunikaci se zvýrazněním specifik jako podstaty pro úvahy o trendech marketingu na sociálních sítích. Dále se soustředí na podrobný popis dvou nejznámějších a nejvyužívanějších sítí Facebook a Twitter. Jsou zde základní informace o SEM a SEO. Hlavní přínos práce je v kapitole 10, kde je objasněna podstata PPC, vysvětlen způsob fungování a zpoplatnění těchto systémů. Jsou zde popsány výhody a nevýhody a možnosti této reklamy. Dále jsou popsány jednotlivé PPC systémy se zaměřením na Českou republiku. S návazností v kapitole 11, která ukazuje a podtrhuje odlišnosti aplikace reklamy pro Facebook a v této souvislosti diskutuje i možné nejbližší trendy využití marketingové komunikace na Facebooku.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this thesis is the description of the rapidly growing phenomenon of "social networking" with a focus on tools and methods which utilize social networks in marketing communications. Describes the differences in communication and highlights specific considerations for marketing trends in social networks. Also focuses on a detailed description of the two best known and most highly used networks Facebook and Twitter. There are basic information about SEM and SEO. The main contribution of this work is in Chapter 10. There is the substance of the PPC, and explained the way the pricing of these systems. It describes the advantages and disadvantages, and possibilities of this ad. It describes the various PPC systems focused on the Czech Republic. Chapter 11 shows the differences and highlights applications for Facebook ads. And then discusses the earliest possible use of marketing communication trends on Facebook.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.Petr Kral.pdfPlný text práce949,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral -V.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral - O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral.pdfPrůběh obhajoby práce194,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.