Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEger, Ludvíkcs
dc.contributor.authorKrál, Petrcs
dc.contributor.refereePetrtyl, Jancs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:24Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:24Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-04cs
dc.identifier45751cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3096-
dc.description.abstractÚčelem této bakalářské práce je deskripce rychle se rozvíjejícího fenoménu ?sociálních sítí? se zaměřením na nástroje a metody, které inovativně sociální sítě využívají v současnosti (2011/2012) v marketingové komunikaci. Charakterizuje odlišnosti v této komunikaci se zvýrazněním specifik jako podstaty pro úvahy o trendech marketingu na sociálních sítích. Dále se soustředí na podrobný popis dvou nejznámějších a nejvyužívanějších sítí Facebook a Twitter. Jsou zde základní informace o SEM a SEO. Hlavní přínos práce je v kapitole 10, kde je objasněna podstata PPC, vysvětlen způsob fungování a zpoplatnění těchto systémů. Jsou zde popsány výhody a nevýhody a možnosti této reklamy. Dále jsou popsány jednotlivé PPC systémy se zaměřením na Českou republiku. S návazností v kapitole 11, která ukazuje a podtrhuje odlišnosti aplikace reklamy pro Facebook a v této souvislosti diskutuje i možné nejbližší trendy využití marketingové komunikace na Facebooku.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsociální médiacs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectFacebookcs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectSEOcs
dc.subjectPPCcs
dc.titleTrendy marketingu na Facebookucs
dc.title.alternativeMarketing trends on Facebooken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this thesis is the description of the rapidly growing phenomenon of "social networking" with a focus on tools and methods which utilize social networks in marketing communications. Describes the differences in communication and highlights specific considerations for marketing trends in social networks. Also focuses on a detailed description of the two best known and most highly used networks Facebook and Twitter. There are basic information about SEM and SEO. The main contribution of this work is in Chapter 10. There is the substance of the PPC, and explained the way the pricing of these systems. It describes the advantages and disadvantages, and possibilities of this ad. It describes the various PPC systems focused on the Czech Republic. Chapter 11 shows the differences and highlights applications for Facebook ads. And then discusses the earliest possible use of marketing communication trends on Facebook.en
dc.subject.translatedsocial mediaen
dc.subject.translatedsocial networksen
dc.subject.translatedFacebooken
dc.subject.translatedSEMen
dc.subject.translatedSEOen
dc.subject.translatedPPCen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.Petr Kral.pdfPlný text práce949,68 kBAdobe PDFView/Open
Kral -V.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kral - O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kral.pdfPrůběh obhajoby práce194,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.