Title: Trendy marketingu na Facebooku
Other Titles: Marketing trends on Facebook
Authors: Král, Petr
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3096
Keywords: sociální média;sociální sítě;Facebook;SEM;SEO;PPC
Keywords in different language: social media;social networks;Facebook;SEM;SEO;PPC
Abstract: Účelem této bakalářské práce je deskripce rychle se rozvíjejícího fenoménu ?sociálních sítí? se zaměřením na nástroje a metody, které inovativně sociální sítě využívají v současnosti (2011/2012) v marketingové komunikaci. Charakterizuje odlišnosti v této komunikaci se zvýrazněním specifik jako podstaty pro úvahy o trendech marketingu na sociálních sítích. Dále se soustředí na podrobný popis dvou nejznámějších a nejvyužívanějších sítí Facebook a Twitter. Jsou zde základní informace o SEM a SEO. Hlavní přínos práce je v kapitole 10, kde je objasněna podstata PPC, vysvětlen způsob fungování a zpoplatnění těchto systémů. Jsou zde popsány výhody a nevýhody a možnosti této reklamy. Dále jsou popsány jednotlivé PPC systémy se zaměřením na Českou republiku. S návazností v kapitole 11, která ukazuje a podtrhuje odlišnosti aplikace reklamy pro Facebook a v této souvislosti diskutuje i možné nejbližší trendy využití marketingové komunikace na Facebooku.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is the description of the rapidly growing phenomenon of "social networking" with a focus on tools and methods which utilize social networks in marketing communications. Describes the differences in communication and highlights specific considerations for marketing trends in social networks. Also focuses on a detailed description of the two best known and most highly used networks Facebook and Twitter. There are basic information about SEM and SEO. The main contribution of this work is in Chapter 10. There is the substance of the PPC, and explained the way the pricing of these systems. It describes the advantages and disadvantages, and possibilities of this ad. It describes the various PPC systems focused on the Czech Republic. Chapter 11 shows the differences and highlights applications for Facebook ads. And then discusses the earliest possible use of marketing communication trends on Facebook.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.Petr Kral.pdfPlný text práce949,68 kBAdobe PDFView/Open
Kral -V.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Kral - O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Kral.pdfPrůběh obhajoby práce194,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.