Title: MICE tourism - možnost pro rozvoj ubytovacího zařízení
Other Titles: MICE tourism - possibility for development of accommodation facility
Authors: Jechová, Klára
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3098
Keywords: Wellness hotel Františkovy Lázně;MICE tourism;konference;Convention Bureau;průzkum;konkurence
Keywords in different language: Wellness hotel Františkovy Lázně;MICE tourism;conferences;Convention Bureau;research
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nabídky přímých konkurentů v okrese Cheb, Sokolov a Tachov a dále na analýzu požadavků potenciálních hostů. Na začátku jsou vymezeny základní pojmy MICE tourismu a situace v pořádání MICE akcí v České republice a Karlovarském kraji. Jednotlivé kapitoly jsou představeny teoretickým úvodem, po kterém následuje představení podnikatelského záměru, provedené dotazníkové šetření a analýza konkurence ve zvolené oblasti. Na základě zpracování a analýzy údajů jsou v závěru práce sestavena doporučení, která by měla dopomoci k úspěšnému vstupu na trh.
Abstract in different language: This thesis is concentring on analysis of the offers of direct competition in Cheb district, Sokolov district and Tachov district and further on analysis of requirements of potential customers. Initially are determined the basic MICE tourism terms and introduced the situation in organization of MICE events in Czech Republic and Karlovy Vary region. Particular chapters are introduces by theoretical introduction and after this follow introduction of business intention, performed inquiry by a questionnaire and analysis of competition in the chosen region. At the end of this thesis, there are arranged some recommendations based on elaboration and analysis of the statements. These recommendations should help to successful accession on the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klara Jechova.pdfPlný text práce812,6 kBAdobe PDFView/Open
Jechova v.pdfPosudek vedoucího práce638,19 kBAdobe PDFView/Open
Jechova o.pdfPosudek oponenta práce705,14 kBAdobe PDFView/Open
Jechova o.PDFPrůběh obhajoby práce99,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.