Název: MICE tourism - možnost pro rozvoj ubytovacího zařízení
Další názvy: MICE tourism - possibility for development of accommodation facility
Autoři: Jechová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3098
Klíčová slova: Wellness hotel Františkovy Lázně;MICE tourism;konference;Convention Bureau;průzkum;konkurence
Klíčová slova v dalším jazyce: Wellness hotel Františkovy Lázně;MICE tourism;conferences;Convention Bureau;research
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nabídky přímých konkurentů v okrese Cheb, Sokolov a Tachov a dále na analýzu požadavků potenciálních hostů. Na začátku jsou vymezeny základní pojmy MICE tourismu a situace v pořádání MICE akcí v České republice a Karlovarském kraji. Jednotlivé kapitoly jsou představeny teoretickým úvodem, po kterém následuje představení podnikatelského záměru, provedené dotazníkové šetření a analýza konkurence ve zvolené oblasti. Na základě zpracování a analýzy údajů jsou v závěru práce sestavena doporučení, která by měla dopomoci k úspěšnému vstupu na trh.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concentring on analysis of the offers of direct competition in Cheb district, Sokolov district and Tachov district and further on analysis of requirements of potential customers. Initially are determined the basic MICE tourism terms and introduced the situation in organization of MICE events in Czech Republic and Karlovy Vary region. Particular chapters are introduces by theoretical introduction and after this follow introduction of business intention, performed inquiry by a questionnaire and analysis of competition in the chosen region. At the end of this thesis, there are arranged some recommendations based on elaboration and analysis of the statements. These recommendations should help to successful accession on the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Klara Jechova.pdfPlný text práce812,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jechova v.pdfPosudek vedoucího práce638,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jechova o.pdfPosudek oponenta práce705,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jechova o.PDFPrůběh obhajoby práce99,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3098

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.