Title: Analýza potřeb a přání veřejnosti ve vybrané obci, samosprávném celku a návrhy řešení
Other Titles: Needs and wishes analysis of the public in the selected village or self-governing unit and solution proposals
Authors: Nebáznivá, Iva
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Kaňka, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3103
Keywords: potřeba;veřejnost;Cheb;dotazníkové šetření;řešení
Keywords in different language: need;public;Cheb;survey;solution
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat potřeby a přání obyvatel města Chebu a navrhnout řešení. V první části jsem charakterizovala město. Druhá část je stěžejní. Provedla jsem veřejný průzkum, díky kterému jsem zjistila, jak jsou obyvatelé Chebu spokojeni ve městě. Ve třetí části mé práce popisuje rozvojové plány města a popisuji schválené dotace pro město za roky 2009 až 2012. Poslední část mé práce je nejvíce důležitá. Zde navrhuji řešení a zlepšující opatření problémů města.
Abstract in different language: The target of this work is to analyse the needs and the wishes of the public in Cheb and propose the solutions. In the first part I described the city. The second part is very important. I made a survey to find out how the public in Cheb satisfied is. In the third part of my work I described development plans of Cheb and also the approved grants for the city in years 2009 to 2012. The last part of my work is the most important one. Here I propose solutions and improvement measures for the problems of the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NEBAZNIVA.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Nebazniva v.PDFPosudek vedoucího práce196,83 kBAdobe PDFView/Open
Nebazniva o.pdfPosudek oponenta práce634,7 kBAdobe PDFView/Open
Nebazniva o.PDFPrůběh obhajoby práce103,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.