Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti ve vybrané obci, samosprávném celku a návrhy řešení
Další názvy: Needs and wishes analysis of the public in the selected village or self-governing unit and solution proposals
Autoři: Nebáznivá, Iva
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3103
Klíčová slova: potřeba;veřejnost;Cheb;dotazníkové šetření;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: need;public;Cheb;survey;solution
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analyzovat potřeby a přání obyvatel města Chebu a navrhnout řešení. V první části jsem charakterizovala město. Druhá část je stěžejní. Provedla jsem veřejný průzkum, díky kterému jsem zjistila, jak jsou obyvatelé Chebu spokojeni ve městě. Ve třetí části mé práce popisuje rozvojové plány města a popisuji schválené dotace pro město za roky 2009 až 2012. Poslední část mé práce je nejvíce důležitá. Zde navrhuji řešení a zlepšující opatření problémů města.
Abstrakt v dalším jazyce: The target of this work is to analyse the needs and the wishes of the public in Cheb and propose the solutions. In the first part I described the city. The second part is very important. I made a survey to find out how the public in Cheb satisfied is. In the third part of my work I described development plans of Cheb and also the approved grants for the city in years 2009 to 2012. The last part of my work is the most important one. Here I propose solutions and improvement measures for the problems of the city.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_NEBAZNIVA.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nebazniva v.PDFPosudek vedoucího práce196,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nebazniva o.pdfPosudek oponenta práce634,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nebazniva o.PDFPrůběh obhajoby práce103,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3103

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.