Název: Analýza potřeb a přání veřejnosti v Hranicích u Aše a návrhy řešení
Další názvy: Analysis of needs and wishes of the public in Hranice u Aše and propose solutions
Autoři: Tomšů, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kaňka, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3104
Klíčová slova: marketingový výzkum;dotazník;respondenti;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;questionnaire;respondents;solution
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou potřeb a přání veřejnosti v Hranicích u Aše a možnými návrhy řešení. Pro srozumitelnější pochopení problému jsou do práce zakomponovány teoretické pojmy, které se týkají především marketingového výzkumu a jeho technik. V této práci se dále pracuje s technikou dotazování. Pro zjištění potřeb a přání veřejnosti byl sestaven dotazník, ze kterého vyšly na jeho největší nedostatky v obci. Poslední část je věnována návrhům opatření. Cílem práce je poskytnout zastupitelstvu města kvalitní informace, které odrážejí názory místních obyvatel.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of my Bachelor thesis is analyzing the needs and requests of the public in the town of Hranice u Aše including suggestions for a possible solution. Theoretical terms about methods of a marketing research are included in this thesis for a better understanding of the problem. There was a technique of a survey used to analyze the needs and requests - the main imperfections in the town were discovered thanks to the special questionnaire. The last part is dedicated to suggestions for a solution - the main goal of this thesis is to provide the municipal council with information that is reflective of the public opinion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomsu v.PDFPosudek vedoucího práce217,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomsu o.pdfPosudek oponenta práce595,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomsu o.PDFPrůběh obhajoby práce105,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.