Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorHolá, Kateřina
dc.contributor.refereeKaňka, Lukáš
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:16Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:16Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3111
dc.description.abstractTématem předkládané bakalářské práce je "Vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku". Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické časti je vytvořen základ pro praktickou část. V praktické části je následně vytvořena analýza marketingového mixu hipodromu, SWOT analýzu hipodromu a dotazníkové šetření vázané na danou problematiku. Na základě získaných informací z vlastních šetření a dotazníků byla navržena příslušná opatření, návrhy a doporučení. Tyto aspekty by mohly zvýšit vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku.cs
dc.format61 s. (94 003 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectdestinacecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjecthipodromcs
dc.titleVliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mosteckucs
dc.title.alternativeThe influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of presented bachelor thesis is "The influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region". Bachelor thesis is separated to two parts, theoretical part and practical part. There is created the basis in theoretical part for practical part. Subsequently there is created analysis of marketing mix, SWOT analysis of hippodrome and a survey linked to the issue in practical part. Based on information obtained from the surveys have been proposed appropriate measures and proposals. These aspects could increase the influence of Hippodrome Most area to the development of tourism in the Most Region.en
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translateddestinationen
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedhippodromeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hola_w.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Hola v.pdfPosudek vedoucího práce665,53 kBAdobe PDFView/Open
Hola o.pdfPosudek oponenta práce617,25 kBAdobe PDFView/Open
Hola o.PDFPrůběh obhajoby práce89,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.