Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorZýková, Eva
dc.contributor.refereeEger, Ludvík
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:49Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:49Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48457
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3113
dc.description.abstractV prostředí internetu je obrovská konkurence, a záleží tedy na jednotlivých provozovatelích stránek, jak s touto skutečností budou pracovat. Tato práce je zaměřena na srovnání a zhodnocení internetových stránek vybraných ubytovacích zařízení. Podstatou této práce je zhodnocení webové prezentace ubytovacích zařízení a také zjištění, zda i menší ubytovací zařízení jsou schopna vytvořit takové stránky, které mohou konkurovat větším a mnohem známějším zařízením. Součástí provedeného hodnocení jsou i testovací scénáře, které byly stanoveny s ohledem na základní informace, které zájemce o ubytování na webové prezentaci očekává. Tyto scénáře byly předloženy respondentům, kteří simulovali potenciální zájemce o ubytování a slovně tyto aspekty na jednotlivých stránkách zhodnotili. Na základě těchto hodnocení jsou stanovena i doporučení, která by pomohla vylepšit webové prezentace jednotlivých ubytovacích zařízení.cs
dc.format82 s., 7 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.subjectubytovací zařízenícs
dc.subjectwebová prezentacecs
dc.titleEvaluace webových stránek vybraných ubytovacích zařízenícs
dc.title.alternativeWeb site evaluation of selected accommodation facilitiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThere is a huge competition in the Internet and it depends on the individual website administrator how to use this fact to work. This thesis is focused on the comparison and evaluation of website of selected accommodation facilities. The main goal of this thesis is to evaluate the website of accommodation facilities and also to determine if smaller accommodation facilities are able to create a website which can compete with larger and better known facilities. The part of this evaluation is also "test scenarios" that have been determined in view of the fact that the basic information which potential costumers expect on the website. These scenarios were presented to respondents, who simulated the potential customers of this accommodation and verbally commented these aspects of each website. Recommendations to help with proving websites of individual accommodation facilities are based on this evaluation.en
dc.subject.translatedinterneten
dc.subject.translatedinternet marketingen
dc.subject.translatedaccommodation facilitiesen
dc.subject.translatedwebsiteen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eva_zykova_evaluace webovych stranek vybranych ubytovacich zarizeni.pdfPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
Zykova v.pdfPosudek vedoucího práce660,13 kBAdobe PDFView/Open
Zykova o.pdfPosudek oponenta práce632,59 kBAdobe PDFView/Open
Zykova o.PDFPrůběh obhajoby práce116,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.