Název: Hodnocení internetové prezentace Centra Bavaria Bohemia
Další názvy: Website Evaluation of Centrum Bavaria Bohemia
Autoři: Floriánová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3123
Klíčová slova: internetový marketing;kulturní databanka;použitelnost;internet;internetová prezentace;hodnocení internetové prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet marketing;cultural databank;usability;internet;internet presentation;internet presentation evaluation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá hodnocením webových stránek. První část bakalářské práce je teoretickým úvodem do dané problematiky. Jsou zde popsány základní pojmy týkající se internetu a internetového marketingu a je podrobně vysvětlena metodika projektu WebTop100 používaná pro hodnocení webů. Poznatků teoretické části je dále využito v části praktické. Praktická část bakalářské práce se zabývá hodnocením internetové prezentace Centra Bavaria Bohemia a zkoumá míru spokojenosti partnerů a subjektů, kteří skrz kulturní databanku Centra Bavaria Bohemia www.bbkult.net informují o svých akcích, stejně tak jako možnosti získávání finančních prostředků pro tuto databanku. Výsledkem je navržení vhodných optimalizačních řešení pro kulturní databanku bbkult.net.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis deals with an evaluation of websites. The first part of the bachelor thesis is a theoretical introduction to the given issue, main terms concerning internet and internet marketing are described and the methodology of the WebTop100 Project used for websites evaluation is thoroughly explained. The practical part draws from the findings in the theoretical introduction. The practical part engages in evaluation of the Bavaria Bohemia Centre internet presentation and analyses the level of satisfaction of the partners and subjects which inform about their cultural events through the Bavaria Bohemia Centre cultural databank. It also occupies itself with possibilities of financial resources obtaining for this databank. The result is a recommendation of a set of optimalization solutions for the cultural databank of bbkult.net.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Florianova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Florianova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Florianova -O.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Florianova.pdfPrůběh obhajoby práce196,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.